Ons vaccinatiebeleid

Ons vaccinatiebeleid

Het wel of niet verplicht vaccineren van kinderen is volop in het nieuws. LPS-KOM volgt deze discussie op de voet. Zodra hier meer helderheid over is, wordt u hierover geïnformeerd. Voor nu volgt LPS-KOM de algemene richtlijnen vanuit de GGD Nederland voor inenting en vaccinatie. Mocht er in de omgeving van de kinderopvang een uitbraak...
Continue Reading

Hoe worden pedagogisch medewerkers opgeleid?

Een goede beroepsopleiding alleen is niet meer voldoende op je werk op kwalitatief niveau uit te voeren. LPS-KOM wil haar medewerkers uitdagen stil te staan bij hun kunde, hun keuzes voor werk en hun vitaliteit om hiermee zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk, persoonlijke doelen en eigen ontwikkeling en loopbaan. De medewerker zal zich...
Continue Reading

Hoe word ik als ouder betrokken bij de opvang van mijn kind?

LPS-KOM neemt de mening van ouders zeer serieus en is altijd op zoek naar ouders die actief mee willen denken in de oudercommissie.  Heeft u interesse? Laat het weten aan de vestigingsmanager van uw locatie.
Continue Reading

Wat is een kind/leidster ratio en hoe werkt dat bij LPS-KOM?

Het kind/leidster ratio is de verhouding tussen het aantal pedagogisch medewerkers en het aantal aanwezige kinderen in de opvang. De kind-leidster verhouding is afhankelijk van de gemiddelde leeftijd van de kinderen op een groep en wordt naar boven afgerond. Kinderen van 0-1 jaar 1 pedagogische medewerker per 3 kinderen Kinderen van 0-2 jaar 1 pedagogische medewerker...
Continue Reading

Hoe wordt rekening gehouden met het eigen ritme van mijn kind?

Als kinderen bij ons starten hebben we een informatiegesprek met de ouders. In het gesprek proberen we zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de gewoontes van uw kind op het gebied van eten, spelen, slapen, knuffelen en of er bijzonderheden zijn op het gebied van gezondheid en verzorging. Hier zullen de pedagogisch medewerkers zich zo...
Continue Reading

Wat is een VVE programma en welke programma’s heeft LPS-KOM?

Voorschoolse- en vroegschoolse educatie, ook wel peuterspeelzaal of peuteropvang genoemd, bereidt peuters voor op de basisschool. Binnen LPS-KOM kennen we vier VVE programma’s: Piramide Puk & Ko Startblokken Sporen Dit zijn programma’s die speciaal zijn gemaakt om jonge kinderen op een speelse manier te stimuleren in hun ontwikkeling. Alle vier de programma’s richten zich op...
Continue Reading

Op welke manier wordt de ontwikkeling van mijn kind(eren) in de gaten gehouden?

Als uw kind nieuw bij ons op de opvang komt, wordt er drie maanden na plaatsing een ‘meting van welbevinden’ afgenomen. Deze observatie geeft inzicht hoe het kind zich voelt in de groep. Deze meting wordt geanalyseerd door de pedagoog en teruggekoppeld naar de pedagogisch medewerkers. Na de meting vindt er een oudergesprek plaats waarin...
Continue Reading

Hoe werkt de tegoedkaart?

In principe komt uw kind op vaste dagen naar onze kinderopvang en buitenschoolse opvang. Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat uw kind ziek is en daardoor niet naar de opvang kan komen of...
Continue Reading

Hoe verloopt de wenprocedure?

Uiterlijk een maand voordat uw kind gaat starten op onze kinderopvang neemt één van de pedagogisch medewerkers contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en wenafspraken te maken. Tevens wordt er een datum en een tijdstip afgesproken waarop uw kind komt oefenen. Tijdens de eerste keer oefenen komt u samen...
Continue Reading

Wat is een pedagogisch beleid en welk beleid hanteert LPS-KOM?

Een pedagogisch beleidsplan is een plan voor lange termijn en beschrijft in grote lijnen wat we doen met de kinderen, hoe we dat doen en waarom we dat zo doen. Hierin staat de visie, doelstellingen, uitgangspunten en de rode draad van pedagogisch handelen ten aanzien van diverse onderwerpen. Het geeft weer wat je als ouder van...
Continue Reading