Hoe geef ik bij flexibele opvang door wanneer mijn kind komt?

Hoe geef ik bij flexibele opvang door wanneer mijn kind komt?

Als u gebruik maakt van flexibele opvang is het noodzakelijk om door te geven wanneer we uw kind kunnen verwachten. Dit horen we graag minimaal twee weken van te voren en kunt u aanvragen middels een reserveringsformulier. U kunt middels het formulier uw voorkeur doorgeven aan de pedagogisch medewerkers van de groep waar uw kind zit....
Continue Reading

Mijn kind is ziek, kan het naar de opvang komen?

Wij vinden dat zieke kinderen thuis het beste af zijn. Wij kunnen niet voldoende aandacht aan een ziek kind geven. Met het oog op eventuele besmetting van de andere kinderen is het wenselijk dat een ziek kind thuis is. Wordt een kind ziek tijdens de opvang dan wordt u gebeld met de vraag of u...
Continue Reading

Wat moet ik mijn kind meegeven naar het dagverblijf?

Wij zorgen voor luiers, voeding en verzorgingsartikelen. Dieetvoeding dient u zelf mee te geven. Verder is het altijd fijn als uw kind een reserve setje ondergoed en kleding bij zich heeft, voor het geval dat. Ook het meegeven van een geliefd knuffeltje van thuis is wenselijk.
Continue Reading

Wat als mijn vaste dag opvang op een sluitingsdag valt?

Dit dagdeel of dag wordt bij de dagopvang en buitenschoolse opvang genoteerd op de tegoedkaart en kan later in het jaar op een ander moment (in overleg met de groep) worden ingehaald.
Continue Reading

Wat zijn de algemene sluitingsdagen?

Onze opvang is gesloten op officiële feestdagen. In Nederland zijn officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag 2e Paasdag Koningsdag Hemelvaartsdag 2e Pinksterdag Eens per 5 jaar op 5 mei 1e en 2e kerstdag
Continue Reading

Hoe kan ik de 6 vakantieweken doorgeven bij een 46 weken contract voor de BSO?

Ongeveer vier weken voorafgaand aan elke schoolvakantie stuurt de vestigingsmanager van de locatie waar uw kind komt een e-mail waarin u wordt verzocht door te geven of uw kind komt in de vakantie en zo ja, op welke dagen.
Continue Reading

Is de opvang geopend tijdens de schoolvakanties?

Heeft u tijdens de vakanties ook opvang nodig? Geen probleem, wij zijn 52 weken per jaar geopend! Dit geldt voor zowel voor ons kinderdagverblijf als onze buitenschoolse opvang. Tijdens de schoolvakanties van de basisschool kan uw schoolgaand kind bij ons terecht van 07.30 uur – 12.45 uur (ochtenddeel) en/of 12.45 uur – 18.00 uur (middagdeel). U kunt per dag/dagdeel...
Continue Reading

Wat moet ik doen als ik een opmerking of een klacht over de kinderopvang heb?

LPS-KOM heeft een interne klachtenprocedure. Het klachtenreglement kunt u hier downloaden. Heeft u een klacht of een verbetersuggestie, dan kunt u een verbeterformulier invullen. Deze formulieren kunt u krijgen op de groep of hier downloaden.
Continue Reading

Kan ik bij flexibele opvang bijvoorbeeld ook opvang afnemen van 11.00 tot 15.00 uur, dus zelf mijn uren indelen?

In principe werken we met vaste tijden op de kinderopvang, peuteropvang en BSO. Dit komt de rust op de groep ten goede en zo kunnen we gezamenlijke activiteiten ondernemen. Voor de peuteropvang gelden vaste tijden, waar niet van afgeweken kan worden. Voor de kinderopvang geldt dat u uw kind kunt brengen voor 08:30 uur en...
Continue Reading

Wat zijn de haal- en brengtijden van de opvang?

We vinden rust op de groep en gezamenlijke activiteiten ondernemen belangrijk. Daarom hanteren wij vaste haal- en brengtijden. Voor de kinderopvang geldt dat u uw kind voor 08:30 uur kunt brengen en na 17:00 uur kunt ophalen. Voor de buitenschoolse opvang geldt ook dat u uw kind na 17.00 uur kunt ophalen. Wilt u incidenteel...
Continue Reading
1 2