Kan ik een opvangdag ruilen?

Kan ik een opvangdag ruilen?

In principe komt uw kind op vaste dagen naar onze kinderopvang en buitenschoolse opvang. Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat uw kind ziek is en daardoor niet naar de opvang kan komen of...
Continue Reading

Zijn er vervroegde en/of verlengde openingstijden mogelijk?

Dat is mogelijk op onze kinderopvanglocaties. Onze kinderopvanglocaties  openen hun deuren van 07.30 – 18.00 uur. Het is mogelijk om gebruik te maken van verruimde openingstijden vanaf 06.30 uur en tot 18.30 uur.
Continue Reading

Op welke tijden kan mijn kind op de opvang terecht?

Onze kinderopvanglocaties openen hun deuren van 07.30 – 18.00 uur. Het is mogelijk om gebruik te maken van verruimde openingstijden vanaf 06.30 uur en tot 18.30 uur. Voor de buitenschoolse opvang hebben we een voor- en naschoolse opvang. De voorschoolse opvang is van maandag tot en met vrijdag in de schoolweken open van 06.30/07.30 tot...
Continue Reading
1 2