Wat is het verschil tussen peuteropvang en kinderopvang?

Wat is het verschil tussen peuteropvang en kinderopvang?

Inhoudelijk zijn peuteropvang en kinderopvang onder de Wet Kinderopvang zo naar elkaar toegegroeid dat daar geen verschil meer inzit. De peuteropvang en kinderopvang zijn beide een ideale plek voor kinderen om andere kinderen te ontmoeten en zich spelenderwijs te ontwikkelen. Bij beide zijn pedagogisch medewerkers in dienst, die samen met de kinderen plezier maken en...
Continue Reading

Waarom kiezen voor peuteropvang?

Voorschoolse- en vroegschoolse educatie, ook wel peuterspeelzaal of peuteropvang genoemd, bereidt peuters voor op de basisschool. Maar welke voordelen biedt peuteropvang voor uw kind? En wat is het verschil met de kinderopvang? Voordelen peuteropvang Vanaf de leeftijd van twee jaar zullen kinderen langzamerhand ontdekken dat ze ook samen kunnen spelen. Op de peuteropvang krijgen kinderen...
Continue Reading

Wat is flexibele opvang?

Flexibele opvang is opvang die niet wekelijks op dezelfde dag wordt afgenomen. U bent dus niet gebonden aan vaste opvangdagen per week. Uw kind komt dan de ene week bijvoorbeeld op maandag, de andere week op donderdag, de derde week niet en de week erna op woensdag en vrijdag. Dit is alleen mogelijk voor de...
Continue Reading

Wat is het verschil tussen horizontale en verticale groepen?

Kinderen zijn vanaf hun geboorte al bezig met hun motorische ontwikkeling, het vormen van een eigen karakter en het leren van anderen. Ieder kind heeft mede daarom ook verschillende behoeftes en baat bij een andere groepsvorm. Voor sommige ouders is de keuze voor verticaal of horizontaal vrij snel gemaakt. Voor u is het wellicht iets...
Continue Reading