Peuteropvang De Dobbelsteen

Peuteropvang De Dobbelsteen

Westgroeneweg 1
4671 CL  Dinterloord
LRK: 226403348

E-mail: dobbelsteen@lpsnet.nl
Telefoonnummer vestiging: 06-59960553

Vestigingsmanager: Susanne Kok
Telefoonnummer vestigingsmanager: 06-28 76 89 42

Openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag van 8:45 – 11.45 uur. De inloop is van 8:45 – 9:00 uur.

Peuteropvang de Dobbelsteen is gevestigd naast basisschool Petrus en Paulus en vormt samen met school en kinderopvang Zo Brede School ‘Prinsenland’. Er wordt voorschoolse educatie aan peuters geboden van 2 tot 4 jaar. De voorschoolse methode die zij gebruiken is Puk en Ko.

Puk & Ko is een totaalprogramma dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er in Puk & Ko aandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen. Dit alles is opgenomen in thema’s die gedurende het jaar worden uitgevoerd. De vrolijk gekleurde Puk, met zijn rugzak met pyjama, is een echt speelkameraadje. Hij maakt dezelfde dagelijkse dingen mee als de kinderen en leeft in een herkenbare wereld. Puk betrekt de kinderen bij de activiteiten. Hij ‘praat’ met hen en lokt zo op een veilige manier interactie uit.

Naast de activiteiten die passen bij de methode Puk & Ko, organiseert Peuteropvang De Dobbelsteen ook activiteiten los van de thema’s. De peuters brengen bijvoorbeeld een paar keer per jaar een bezoek aan het verzorgingshuis of worden bezocht door de bewoners van het verzorgingshuis. Onze peuters lezen de senioren voor en dansen en zingen samen. Elk schooljaar organiseert De Dobbelsteen een opa en oma week, waar opa en/of oma een aantal activiteiten met de peuters doen. Daarnaast stelen de peuters altijd de show in de musical die ieder jaar als afsluiting van het schooljaar georganiseerd wordt.

Er is een gezamenlijk zorgoverleg met school en natuurlijk wordt er ook gebruik gemaakt van hetzelfde observatiesysteem.

Vier keer per jaar wordt er overleg gevoerd met de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau.

Op De Dobbelsteen is een actieve oudercommissie aanwezig.

Contact opnemen met LPS

Wilt u nog meer informatie of heeft u nog ergens vragen over? Wij adviseren u graag! Neem contact met ons op.

Een rondleiding plannen op de locatie

Op onze kaart ziet u alle LPS-locaties bij u in de buurt. We nodigen u en uw kind van harte uit om bij ons de sfeer te komen proeven! Als u een locatie heeft gekozen, kunt u een afspraak maken voor een rondleiding.

Mijn kind aanmelden?

Heeft u uw keuze gemaakt en wilt u uw kind bij ons aanmelden? Dan kunt u het aanmeldformulier invullen.

Een andere locatie zoeken

Wij hebben verschillende locaties waar uw peuter terecht kan. Iedere locatie heeft zijn eigen openingstijden. Klik hier om een locatie bij u in de buurt te vinden.

Netto kosten berekenen

Wilt u een duidelijk beeld krijgen van de kosten voor opvang. Reken uw netto kosten hier uit.