LPS kinderopvang De Borghoek (KDV en POV)

LPS kinderopvang De Borghoek (KDV en POV)

Lambertijnenlaan 3
4614 EV Bergen op Zoom
LRKP-nummer: 190738261

E-mail: meulenerke@lpsnet.nl
Telefoonnummer: 06-59 94 26 22

Vestigingsmanager: Sonja van den Elshout

E-mail: sonja.vanden.elshout@lpsnet.nl
Telefoonnummer vestigingsmanager: 06-10 48 97 42

Openingstijden dagopvang:

Maandag tot en met vrijdag 7.30 – 18.00 uur.
Eventueel is het mogelijk om de opvang te vervroegen van 6.30 – 7.30 uur of 7.00 – 7.30 uur en/of te verlengen van 18.00 – 18.30 uur.

Openingstijden peuteropvang:

Maandag tot en met vrijdag 8.30 – 11.30 uur. 
Dinsdag en donderdag 12.00 – 15.00 uur. 
Het is eventueel mogelijk om van 11.30 – 12.00 uur verlengde Peuteropvang af te nemen zodat uw peuter en schoolgaand kind tegelijk opgehaald kunnen worden of wanneer u zowel in de ochtend als in de middag een dagdeel Peuteropvang af wilt nemen op dinsdag of donderdag.

Kinderopvang De Borghoek is gevestigd in basisschool De Borghoek welke gelegen is in de wijk Meilust en biedt opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar op maandag t/m vrijdag van 6.30 – 18.30 uur. In deze verticale groep worden de kinderen verzorgd door onze vaste pedagogisch medewerkers en organiseren zij leuke, leerzame activiteiten. Dit doen zij aan de hand van diverse thema’s. Ook de jaarlijkse feestdagen worden (samen met school) gevierd.

Het gebouw en ons lokaal zijn recentelijk vernieuwd en voldoen aan alle eisen die de wetgeving aan de kinderopvang gesteld heeft. De groepsruimte is voorzien van nieuw meubilair en ingericht met leuke themahoeken. In de ruime slaapkamer die grenst aan onze groepsruimte kunnen de kinderen uitrusten van alle avonturen. Voor het buitenspelen maken we gebruik van de diverse speelpleinen en spelen daar regelmatig samen met de kleutergroepen. Voor de allerkleinsten wordt in schooljaar 2020-2021 een babytuin gerealiseerd, hier kunnen zij in alle rust op ontdekkingstocht gaan.

Om de ontwikkeling van de kinderen in beeld te krijgen maken wij gebruik van het kind-volgsysteem KIJK!. Dit is een werkwijze die de pedagogisch medewerkers ondersteunt bij het observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. Ouders worden met enige regelmaat uitgenodigd voor een 10-minutengesprek om het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind te bespreken.

Naast reguliere dagopvang bieden we tijdens de schoolweken ook Peuteropvang aan voor de kinderen van 2-4 jaar in blokken van 3 uur. Dit is in de ochtend van 8.30 – 11.30 uur en in de middag van 12.00 – 15.00 uur.
Voor de peuters wordt vroege voorschoolse educatie (VVE) geboden. Wij werken met de VVE methode ‘Startblokken van de basisontwikkeling’. Binnen deze methode is de spelactiviteit het belangrijkste ontwikkelingsinstrument, zoals het bewegingsspel en het rollenspel. De pedagogisch medewerker speelt met de kinderen mee om zo het spel te verrijken en de peuter een stapje verder in zijn ontwikkeling te brengen.

Daarnaast vinden er activiteiten plaats met behulp van verhalen, illustraties en teksten. Jonge kinderen leren door bezig te zijn met onderwerpen uit de echte wereld. Elk nieuw thema wordt er een nieuwsbrief uitgegeven over het thema om ouders te betrekken bij de peuteropvang. Ook staan hier soms tips of boeken die voorgelezen kunnen worden bij een thema.

Met de peuters en kleuters wordt samen gespeeld buiten en op het speel-leerplein en organiseren we gezamenlijke activiteiten. Op deze manier leren de kinderen elkaar en de leerkrachten al kennen en zorgen we ervoor dat de overgang naar de kleuterklas soepel verloopt. Er is een warme overdracht met de pedagogisch medewerker vanuit de kinderopvang naar de leerkracht van de kleuterklas.

Contact opnemen met LPS

Wilt u nog meer informatie of heeft u nog ergens vragen over? Wij adviseren u graag! Neem contact met ons op.

Een rondleiding plannen op de locatie

Op onze kaart ziet u alle LPS-locaties bij u in de buurt. We nodigen u en uw kind van harte uit om bij ons de sfeer te komen proeven! Als u een locatie heeft gekozen, kunt u een afspraak maken voor een rondleiding.

Mijn kind aanmelden?

Heeft u uw keuze gemaakt en wilt u uw kind bij ons aanmelden? Dan kunt u het aanmeldformulier invullen.

Een andere locatie zoeken

Wij hebben verschillende locaties waar uw peuter terecht kan. Iedere locatie heeft zijn eigen openingstijden. Klik hier om een locatie bij u in de buurt te vinden.

Netto kosten berekenen

Wilt u een duidelijk beeld krijgen van de kosten voor opvang. Reken uw netto kosten hier uit.