LPS kinderopvang Het Kompas (voorheen POV Jip en Janneke)

LPS kinderopvang Het Kompas (POV)

Galenuslaan 1
4624 XE Bergen op Zoom
LRKP-nummer: 191405139

E-mail: jipenjannekeboz@lpsnet.nl
Telefoonnummer: 06-57 03 33 61

Vestigingsmanager: Linda van Loon
E-mail: linda.van.loon@lpsnet.nl
Telefoonnummer vestigingsmanager: 06-82 30 95 10

Openingstijden peuteropvang:

Maandag tot en met vrijdag 8:15 – 11:15 uur. 
Maandag, dinsdag en donderdag 11:15 – 14:15 uur. 

Daarnaast bieden we bij LPS kinderopvang Het Kompas ook verlengde peuteropvang aan vanaf 6u30 tot 18u30 op maandag tot en met vrijdag in de schoolweken. Deze verlengde peuteropvang kan alleen in combinatie met een dagdeel peuteropvang in de ochtend en of middag. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor verlengde peuteropvang of wilt u het aanmeldformulier downloaden, klik dan hier.

Deze peuteropvang is gevestigd in basisschool Het Kompas. Deze is gelegen in wijk Oost, Warande-Oost.

LPS kinderopvang Het Kompas biedt tijdens de 40 schoolweken voorschoolse educatie aan peuters van 2-4 jaar. De voorschoolse methode die zij gebruiken is Piramide.

De methode Piramide wordt gebruikt om de ontwikkeling van uw kind spelenderwijs te stimuleren. Dit doen we aan de hand van verschillende herkenbare thema’s zoals ‘Mensen jij en ik’, ‘Eten en drinken’, ‘Wonen’, ‘Verkeer’, ‘Seizoenen’ en ‘Kunst’. Het vrij spel staat bij Piramide centraal. Uw kind kiest zelf waarmee het aan de slag gaat: de bouwhoek, huishoek, ontdekhoek, leeshoek of misschien toch de kunsthoek. Door een combinatie van vrij spel en gezamenlijke activiteiten binnen de thema’s wordt er gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, taal en rekenen. Daarnaast is er aandacht voor muziek, dans en beeldende activiteiten, passend bij het thema.

Er wordt met de kinderen in kleine groepjes gewerkt en hierdoor kan aan de kinderen die het nodig hebben, extra ondersteuning gegeven worden. Ook als kinderen extra uitdaging kunnen gebruiken, krijgen ze dat aangeboden.

De peuteropvang en de basisschool hebben een nauwe samenwerking. Er is een goede doorgaande lijn ontwikkeld zodat uw peuter zich snel thuis voelt op de basisschool. Zo mogen de peuters 10 dagdelen voor hun 4e verjaardag, in de kleuterklas komen oefenen nadat zij samen met de pedagogisch medewerkster kennis zijn gaan maken. Daarnaast sluiten onze peuteropvang en de basisschool thema’s gezamenlijk af met een leuke activiteit zoals bijvoorbeeld een musical of open middag voor de ouders. Grote activiteiten zoals een herfstuitstap of speeltuinbezoek worden ook gezamenlijk gedaan. Maar ook bijvoorbeeld bij de techniekweken en het sinterklaasfeest sluit de peuteropvang aan bij de school zodat er gemixt wordt van de peutergroep tot en met groep 8. De peuteropvang en de basisschool maken gebruik van hetzelfde leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te volgen. Om uw peuter al wat te laten wennen aan het leven op de basisschool, spelen de peuters samen met de kleuters buiten en organiseren we een aantal keer per jaar samen activiteiten. Zo worden er gezamenlijke spelletjesmiddagen georganiseerd, mogen de peuters tegen het eind van het schooljaar al eens een dagje meedoen op de basisschool en zoeken we elkaar op tijdens de feestdagen.

Er is ook een logopedist op BS Het Kompas waar ook de peuters tijdens hun bezoek aan de peuteropvang, gebruik van kunnen maken en er is een goede en nauwe samenwerking met Auris (het Audiologisch Centrum voor Gehoor Spraak en Taal).

Contact opnemen met LPS

Wilt u nog meer informatie of heeft u nog ergens vragen over? Wij adviseren u graag! Neem contact met ons op.

Een rondleiding plannen op de locatie

Op onze kaart ziet u alle LPS-locaties bij u in de buurt. We nodigen u en uw kind van harte uit om bij ons de sfeer te komen proeven! Als u een locatie heeft gekozen, kunt u een afspraak maken voor een rondleiding.

Mijn kind aanmelden?

Heeft u uw keuze gemaakt en wilt u uw kind bij ons aanmelden? Dan kunt u het aanmeldformulier invullen.

Een andere locatie zoeken

Wij hebben verschillende locaties waar uw peuter terecht kan. Iedere locatie heeft zijn eigen openingstijden. Klik hier om een locatie bij u in de buurt te vinden.

Netto kosten berekenen

Wilt u een duidelijk beeld krijgen van de kosten voor opvang. Reken uw netto kosten hier uit.