LPS kinderopvang Gummarus (voorheen POV Pippi)

LPS kinderopvang Gummarus

Azaleastraat 18
4651 LB Steenbergen
LRKP-nummer: 126872375

E-mail: pippi@lpsnet.nl
Telefoonnummer: 06-59906129

Vestigingsmanager: Elvira van Geel

E-mail: elvira.van.geel@lpsnet.nl
Telefoonnummer vestigingsmanager: 06-58 78 41 89

Openingstijden:

Maandag- tot en met vrijdagochtend van 8.45 – 11.45 uur.
Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 12:45 – 15:45 uur.

Onze peuteropvang is gevestigd bij basisschool Gummarus en biedt voorschoolse educatie aan peuters van 2 tot 4 jaar. De voorschoolse methode die gebruikt wordt, is Puk & Ko.

Puk & Ko is een totaalprogramma dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er in Puk & Ko aandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen. Dit alles is opgenomen in thema’s die gedurende het jaar worden uitgevoerd. Ouders ontvangen bij elk nieuw thema een nieuwsbrief.

De vrolijk gekleurde Puk, met zijn rugzak met pyjama, is een echt speelkameraadje. Hij maakt dezelfde dagelijkse dingen mee als de kinderen en leeft in een herkenbare wereld. Puk betrekt de kinderen bij de activiteiten. Hij ‘praat’ met hen en lokt zo op een veilige manier interactie uit.

De peuteropvang en basisschool werken op een aantal gebieden samen. De peuteropvang en de basisschool gebruiken hetzelfde kind volgsysteem.

Peuters die 3,5 jaar zijn krijgen een ‘werkjes’ kaart net zoals op de basisschool en zij bezoeken samen met de pedagogisch medewerker de kleuterklas. De peuters van LPS kinderopvang Gummarus vieren carnaval met de kinderen op de basisschool. In de sinterklaasperiode lezen de kinderen van groep 7/8 de peuters voor. Door samenwerking wordt de doorgaande ontwikkellijn bevorderd.

LPS kinderopvang Gummarus heeft een actieve oudercommissie.

De pedagogisch medewerksters hebben 4 maal per jaar overleg met de jeugdverpleegkundige van het Consultatiebureau en ook met andere externe partners is er een goede samenwerking zoals logopedie, kinderfysiotherapeut, Juzt en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Contact opnemen met LPS

Wilt u nog meer informatie of heeft u nog ergens vragen over? Wij adviseren u graag! Neem contact met ons op.

Een rondleiding plannen op de locatie

Op onze kaart ziet u alle LPS-locaties bij u in de buurt. We nodigen u en uw kind van harte uit om bij ons de sfeer te komen proeven! Als u een locatie heeft gekozen, kunt u een afspraak maken voor een rondleiding.

Mijn kind aanmelden?

Heeft u uw keuze gemaakt en wilt u uw kind bij ons aanmelden? Dan kunt u het aanmeldformulier invullen.

Een andere locatie zoeken

Wij hebben verschillende locaties waar uw peuter terecht kan. Iedere locatie heeft zijn eigen openingstijden. Klik hier om een locatie bij u in de buurt te vinden.

Netto kosten berekenen

Wilt u een duidelijk beeld krijgen van de kosten voor opvang. Reken uw netto kosten hier uit.