LPS kinderopvang Maria Regina (voorheen POV Puk op het Podium)

LPS kinderopvang Maria Regina

Waterlinie 9
4652 GB Steenbergen
LRKP-nummer: 106613583

E-mail: pukophetpodium@lpsnet.nl
Telefoonnummer: 06-59 92 42 42

Vestigingsmanager: Marloes Cats
Telefoonnummer vestigingsmanager: 06-30 35 64 88

Openingstijden:

Maandag- tot en met vrijdagochtend van 8:30 – 11:30 uur. De inloop is van 8:30 – 8:45 uur.
Dinsdagmiddag van 12:30 – 15:30 uur. De inloop is van 12:30 – 12:50 uur.

Onze peuteropvang vormt samen met basisschool Maria Regina en Zo kinderopvang de Brede School ‘Op het Podium’. Deze is gelegen in de nieuwste wijk van Steenbergen. LPS kinderopvang Maria Regina biedt voorschoolse educatie aan peuters van 2 tot 4 jaar. De voorschoolse methode die zij gebruiken is Puk en Ko.

Puk & Ko is een totaalprogramma dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er in Puk & Ko aandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen. Dit alles is opgenomen in thema’s die gedurende het jaar worden uitgevoerd. De ouders worden via de nieuwsbrief van elk nieuw thema op de hoogte gebracht.

De vrolijk gekleurde Puk, met zijn rugzak met pyjama, is een echt speelkameraadje. Hij maakt dezelfde dagelijkse dingen mee als de kinderen en leeft in een herkenbare wereld. Puk betrekt de kinderen bij de activiteiten. Hij ‘praat’ met hen en lokt zo op een veilige manier interactie uit. 

Samen met de partners in de brede school worden er gezamenlijke activiteiten gedaan tijdens een aantal momenten in het jaar, zoals het openen en afsluiten van het schooljaar, de Kinderboekenweek en de feesten. Ook zijn er gezamenlijke overleggen ter afstemming met school, zoals onderbouwvergaderingen. Er is een gezamenlijk zorg- en adviesteam. Dit alles zorgt voor een doorgaande ontwikkellijn van 2-12 jaar. 

De oudercommissie van de peuteropvang is erg actief. Samen met de pedagogisch medewerkers organiseren zij activiteiten voor de ouders.

Contact opnemen met LPS

Wilt u nog meer informatie of heeft u nog ergens vragen over? Wij adviseren u graag! Neem contact met ons op.

Een rondleiding plannen op de locatie

Op onze kaart ziet u alle LPS-locaties bij u in de buurt. We nodigen u en uw kind van harte uit om bij ons de sfeer te komen proeven! Als u een locatie heeft gekozen, kunt u een afspraak maken voor een rondleiding.

Mijn kind aanmelden?

Heeft u uw keuze gemaakt en wilt u uw kind bij ons aanmelden? Dan kunt u het aanmeldformulier invullen.

Een andere locatie zoeken

Wij hebben verschillende locaties waar uw peuter terecht kan. Iedere locatie heeft zijn eigen openingstijden. Klik hier om een locatie bij u in de buurt te vinden.

Netto kosten berekenen

Wilt u een duidelijk beeld krijgen van de kosten voor opvang. Reken uw netto kosten hier uit.