Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

Aanmelden

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor opvang?

Het aanmelden en de plaatsing van uw kind wordt centraal geregeld door de administratie van ons kantoor. U kunt uw kind aanmelden via ons aanmeldformulier.

Hoe snel kan mijn kind terecht terecht als ik mijn kind aanmeld?

LPS streeft ernaar uw kind een passende plaats te bieden op de locatie van uw keuze, op de gewenste ingangsdatum en de door u gewenste dagen. Na ontvangst van het door u ingevulde aanmeldformulier bekijken wij uw wensen binnen de mogelijkheden in onze planning.
Zodra een plaats beschikbaar is, krijgt u een opvangovereenkomst/contract thuisgestuurd. U bevestigt de plaatsing door het contract ondertekend aan ons retour te sturen. Als u aanmelding is verwerkt, wordt u met uw kind uitgenodigd voor een intakegesprek waar we uitgebreid ingaan over uw wensen voor de opvang en we informatie verzamelen over uw kind zoals de gewoontes van het kind op het gebied van eten, spelen, slapen, knuffelen en of er bijzonderheden zijn op het gebied van gezondheid en verzorging.

Vanaf welk moment kan ik mijn kind aanmelden?

Voor het kinderdagverblijf kunt u uw kind aanmelden  vanaf het moment van de zwangerschap.

Voor de peuteropvang kunt u uw kind aanmelden  vanaf 12 maanden.

Voor de buitenschoolse opvang kunt u uw kind aanmelden  vanaf het derde jaar.

Voor de tussenschoolse opvang als uw kind naar school gaat, kunt u uw kind aanmelden voor de TSO. Voor de TSO werken wij samen met TSOpro, een systeem waarmee we het overblijven online kunnen plannen en administreren. Via TSOpro-website  kunt u zich registreren en zelf uw kind(eren) aan en afmelden voor de TSO op de eigen basisschool.

Klik hier voor deelnemende basisscholen

Kan ik een kijkje nemen op een vestiging voordat ik mijn kind aanmeld?

Uiteraard bent u van harte welkom om een vestiging te bezoeken. U kunt een afspraak maken met de vestigingsmanager en een rondleiding krijgen. De vestigingsmanager kan ook al uw vragen beantwoorden. Kijkt u voor het telefoonnummer van de vestiging op onze locatiepagina.

Praktische zaken

Op welke tijden kan mijn kind op de opvang terecht?
 • Onze kinderopvanglocaties openen hun deuren van 07.30 – 18.00 uur. Het is mogelijk om gebruik te maken van verruimde openingstijden vanaf 06.30 uur en tot 18.30 uur.
 • Voor de buitenschoolse opvang hebben we een voor- en naschoolse opvang. De voorschoolse opvang is open van 06.30/07.30 tot 08.45 uur. De naschoolse opvang is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 15.15 tot 18.00/18.30 uur.
 • Op onze peuteropvanglocaties bieden wij peuteropvang op verschillende dagen van 09:00 – 12:00 uur en van 13:00 – 16:00 uur.

Deze tijden kunnen per locatie lichtelijk afwijken. Kijkt u daarom voor de zekerheid op de locatiepagina van de locatie bij u in de buurt  voor actuele tijden

Zijn er vervroegde en/of verlengde openingstijden mogelijk?

Dat is mogelijk op onze kinderopvanglocaties. Onze kinderopvanglocaties  openen hun deuren van 07.30 – 18.00 uur. Het is mogelijk om gebruik te maken van verruimde openingstijden vanaf 06.30 uur en tot 18.30 uur.

Kan ik een opvangdag ruilen?

In principe komt uw kind op vaste dagen naar onze kinderopvang en buitenschoolse opvang. Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat uw kind ziek is en daardoor niet naar de opvang kan komen of dat u incidenteel op andere dan de vaste dagen, opvang nodig heeft voor uw kind. Daarvoor bieden wij de tegoedkaart aan, waarmee u dagen en/of dagdelen kunt ruilen. Meer informatie over onze tegoedkaart, treft u hier.

Wat zijn de haal- en brengtijden van de opvang?

We vinden rust op de groep en gezamenlijke activiteiten ondernemen belangrijk. Daarom hanteren wij vaste haal- en brengtijden. Voor de kinderopvang geldt dat u uw kind voor 08:30 uur kunt brengen en na 17:00 uur kunt ophalen. Voor de buitenschoolse opvang geldt ook dat u uw kind na 17.00 uur kunt ophalen.
Wilt u incidenteel uw kind op een ander tijdstip brengen of halen, dan kunt u dit bespreken met de pedagogisch medewerkers van de groep. Zij zoeken dan samen met u naar een oplossing.

Kan ik bij flexibele opvang bijvoorbeeld ook opvang afnemen van 11.00 tot 15.00 uur, dus zelf mijn uren indelen?

In principe werken we met vaste tijden op de kinderopvang, peuteropvang en BSO. Dit komt de rust op de groep ten goede en zo kunnen we gezamenlijke activiteiten ondernemen.
Voor de peuteropvang gelden vasten tijden, waar niet van afgeweken kan worden. Voor de kinderopvang geldt dat u uw kind kunt brengen voor 08:30 uur en kunt ophalen na 17:00 uur. Bij de BSO kunt u uw kind ook ophalen na 17:00 uur. Wilt u incidenteel uw kind op een ander tijdstip brengen of halen, dan kunt u dit bespreken met de pedagogisch medewerkers van de groep. Zij zoeken dan samen met u naar een oplossing.

Wat moet ik doen als ik een opmerking of een klacht over de kinderopvang heb?

LPS-KOM heeft een interne klachtenprocedure. Het klachtenreglement kunt u hier downloaden.
Heeft u een klacht of een verbetersuggestie, dan kunt u een verbeterformulier invullen. Deze formulieren kunt u krijgen op de groep of hier downloaden.

Is de opvang geopend tijdens de schoolvakanties?

Heeft u tijdens de vakanties ook opvang nodig? Dan bieden wij u de mogelijkheid om uw kinderen tijdens de schoolvakanties naar de kinderopvang te brengen. Tijdens de schoolvakanties kan uw kind bij ons terecht van 07.30 uur – 12.45 uur (ochtenddeel) en/of 12.45 uur – 18.00 uur (middagdeel). U kunt per dag/dagdeel opgeven wanneer uw kind komt.

In de schoolvakantie hebben we een uitgebreid vakantieprogramma, de pedagogisch medewerkers maken er een echt feestje van voor de kinderen. Ze gaan naar het strand, doen workshops, dansen, maken muziek, sporten, maken lekkere hapjes, gaan naar voorstellingen en nog veel meer. Daar is het toch vakantie voor?!

De peuteropvang is gesloten in de schoolvakanties.

Hoe kan ik de 6 vakantieweken doorgeven bij een 46 weken contract voor de BSO?

Ongeveer vier weken voorafgaand aan elke schoolvakantie stuurt de vestigingsmanager van de locatie waar uw kind komt een e-mail waarin u wordt verzocht door te geven of uw kind komt in de vakantie en zo ja, op welke dagen.

Wat zijn de algemene sluitingsdagen?

Onze opvang is gesloten op officiële feestdagen. In Nederland zijn officiële feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • 2 Paasdag
 • Hemelvaartsdag
 • 2e Pinksterdag
 • Eens per 5 jaar op 5 mei
 • 1e en 2e kerstdag
Wat als mijn vaste dag opvang op een sluitingsdag valt?

Dit dagdeel of dag wordt bij de dagopvang en buitenschoolse opvang genoteerd op de tegoedkaart en kan later in het jaar op een ander moment (in overleg met de groep) worden ingehaald.

Wat moet ik mijn kind meegeven naar het dagverblijf?

Wij zorgen voor luiers, voeding en verzorgingsartikelen. Dieetvoeding dient u zelf mee te geven. Verder is het altijd fijn als uw kind een reserve setje ondergoed en kleding bij zich heeft, voor het geval dat.

Mijn kind is ziek, kan het naar de opvang komen?

Wij vinden dat zieke kinderen thuis het beste af zijn. Wij kunnen niet voldoende aandacht aan een ziek kind geven.  Met het oog op eventuele besmetting van de andere kinderen is het wenselijk dat een ziek kind thuis is. Wordt een kind ziek tijdens de opvang dan wordt u gebeld met de vraag of u uw kind op kunt halen.

Hoe geef ik bij flexibele opvang door wanneer mijn kind komt?

Als u gebruikmaakt van flexibele opvang is het noodzakelijk om door te geven wanneer we uw kind kunnen verwachten. Dit horen we graag minimaal twee weken van te voren. U kunt uw voorkeur doorgeven aan de pedagogisch medewerkers van de groep waar uw kind zit. Uw aanvraag wordt door de pedagogisch medewerker beoordeeld en aan u wordt teruggekoppeld wanneer opvang op een bepaalde dag/dagdeel (niet) mogelijk is.

Welke opvang past het beste bij mij?

Wat is het verschil tussen horizontale en verticale groepen?

Kinderen zijn vanaf hun geboorte al bezig met hun motorische ontwikkeling, het vormen van een eigen karakter en het leren van anderen. Ieder kind heeft mede daarom ook verschillende behoeftes en baat bij een andere groepsvorm. Voor sommige ouders is de keuze voor verticaal of horizontaal vrij snel gemaakt. Voor u is het wellicht iets lastiger om te bepalen welke groep het beste bij uw kind past. Om u te helpen kiezen, hebben we daarom een aantal verschillen op een rij gezet.

Bij een verticale groepsindeling bestaat de groep uit kinderen van verschillende leeftijden (0-4 jaar).

 • Verticale groepen hebben als voordeel dat jongere en oudere kinderen samen opgroeien. Jongere kinderen leren van de oudere kinderen en de oudere kinderen leren rekening te houden met de jongere kinderen.
 • De taalvaardigheid van jonge kinderen wordt extra gestimuleerd doordat de kinderen taalspelletjes, zoals liedjes, ook boven hun niveau krijgen aangereikt.
 • Er is in een verticale groep geen sprake van verplichte wisseling van groep en leiding als kinderen ongeveer twee jaar worden.
 • Broertjes en zusjes kunnen bij elkaar zijn.
 • Pedagogisch medewerkers leren de kinderen goed kennen, omdat ze de kinderen een langere periode op de groep hebben.

Bij een horizontale groepsindeling bestaat de groep uit kinderen in dezelfde leeftijd en ontwikkelingsfase.

 • Kinderen hebben meer leeftijdsgenootjes om mee te spelen.
 • Pedagogisch medewerkers kunnen specifieker ingaan op de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen van een bepaalde leeftijd en meer leeftijdsgericht activiteiten en materialen aan kunnen bieden.
 • Er is minder kans op fysiek en mentaal overwicht van oudere kinderen
 • Het dagritme wordt aangepast aan de leeftijdscategorie. De babygroep is bijvoorbeeld heel flexibel en past bij het ritme van de individuele baby’s, terwijl bij peuters het dagritme juist redelijk vastligt, zodat kinderen weten wat er komen gaat en ze daardoor grip krijgen op het begrip tijd.

Vindt u het nog steeds lastig om een keuze te maken voor een horizontale of een verticale groep? Wij adviseren u graag! Neem contact met ons op.

Wat is flexibele opvang?

Flexibele opvang is opvang die niet wekelijks op dezelfde dag wordt afgenomen. U bent dus niet gebonden aan vaste opvangdagen per week. Uw kind komt dan de ene week bijvoorbeeld op maandag, de andere week op donderdag, de derde week niet en de week erna op woensdag en vrijdag. Dit is alleen mogelijk voor de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang en dus niet voor peuteropvang.

Bij het vaste opvangpakket wordt de opvang wekelijks op dezelfde dag of dagdeel afgenomen.

Voorwaarden flexibele opvang

 • Ouders kunnen via een formulier op locatie minimaal 14 dagen van te voren een verzoek indienen met data en dagdelen waarvoor kinderopvang nodig is.
 • U neemt een vast aantal dagdelen per maand af, de dag/het dagdeel kan wisselend zijn.
 • De reguliere tijden blijven gehandhaafd. Onze kinderopvanglocaties openen hun deuren van 07.30 – 18.00 uur. Het is mogelijk om gebruik te maken van verruimde openingstijden vanaf 06.30 uur en tot 18.30 uur.
 • Uw aanvraag wordt door de pedagogisch medewerker beoordeeld en aan u wordt teruggekoppeld wanneer opvang op een bepaalde dag/dagdeel (niet) mogelijk is. Wanneer het vanuit pedagogisch oogpunt niet verantwoord is dat een kind ingepland wordt, kan dit door de pedagogisch medewerkers worden aangegeven.
 • Zodra een flexibele opvangdag / dagdeel per email bevestigd is, is de reservering definitief.

Hoe geef ik door wanneer mijn kind komt?
Als u gebruikmaakt van flexibele opvang is het noodzakelijk om door te geven wanneer we uw kind kunnen verwachten. Dit horen we graag minimaal twee weken van te voren. U kunt uw voorkeur doorgeven aan de pedagogisch medewerkers van de groep waar uw kind zit. Uw aanvraag wordt door de pedagogisch medewerker beoordeeld en aan u wordt teruggekoppeld wanneer opvang op een bepaalde dag/dagdeel (niet) mogelijk is.

Meer weten?
Vindt u het nog lastig om te bepalen welke opvangvorm het beste bij u en uw kind past? Wij adviseren u graag! Neem contact met ons op.

Waarom kiezen voor peuteropvang?

Voorschoolse- en vroegschoolse educatie, ook wel peuterspeelzaal of peuteropvang genoemd, bereidt peuters voor op de basisschool. Maar welke voordelen biedt peuteropvang voor uw kind? En wat is het verschil met de kinderopvang?

Voordelen peuteropvang

 • Vanaf de leeftijd van twee jaar zullen kinderen langzamerhand ontdekken dat ze ook samen kunnen spelen. Op de peuteropvang krijgen kinderen alle ruimte om het samen spelen te ontdekken.
 • Door kinderen zich op de peuteropvang in een groep bevinden, leren ze hoe ze zich moeten gedragen in een groepssituatie. Thuis krijgen kinderen meestal intensieve aandacht van de ouders, maar op een peuteropvang moet het kind leren dat die niet altijd de exclusieve aandacht van volwassenen kan krijgen. Ze leren omgaan met uitgestelde aandacht, leren dat er ergens anders andere regels kunnen gelden dan thuis en ze leren zich aan te passen aan die regels.
 • Ook de woordenschat krijgt een boost als een kind naar de peuteropvang gaat. Middels verschillende VVE-programma’s en bijbehorende thema’s wordt spelenderwijs met de kinderen gewerkt aan de taalontwikkeling. Samen met onze pedagogisch medewerkers zingen de kinderen liedjes en ze luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar.
 • Op de peuteropvang organiseren onze pedagogisch medewerkers allerlei activiteiten op het gebied van sport, natuur, creativiteit en cultuur. Hierdoor krijgt uw kind
 • Een voordeel waarvan u natuurlijk hoopt dat het niet voor u van toepassing is: het kan zo zijn dat uw kind, zonder dat u of de consultatiebureau-arts het door heeft gehad, een achterstand heeft opgelopen. Dat kan zijn op mondeling-, cognitief-, sociaal-emotioneel- of motorisch gebied. Op de peuteropvang zijn onze pedagogisch medewerkers getraind om op dit soort signalen te letten. Mochten zij dus merken dat uw kind misschien extra hulp zou kunnen gebruiken, dan kan dat meteen ingezet worden.
 • De peuteropvang kan de overgang naar de basisschool versoepelen. Op alle LPS-KOM locaties werken we voor de kinderdagopvang en peuteropvang nauw samen met basisscholen om een doorlopende ontwikkellijn te waarborgen. We laten de peuters wennen een het leven op de basisschool door regelmatig gezamenlijk activiteiten te organiseren en de kinderen samen te laten spelen. Bovendien maken we gebruik van dezelfde kindvolg-systemen, waarin we de ontwikkeling van uw kind bijhouden.

Wat is het verschil met kinderopvang?

Inhoudelijk zijn peuteropvang en kinderopvang onder de Wet Kinderopvang zo naar elkaar toegegroeid dat daar geen verschil meer inzit. De peuteropvang en kinderopvang zijn beide een ideale plek voor kinderen om andere kinderen te ontmoeten en zich spelenderwijs te ontwikkelen. Bij beide zijn pedagogisch medewerkers in dienst, die samen met de kinderen plezier maken en de ontwikkeling stimuleren door voor te lezen en samen dansen, zingen en knutselen.Ook zal er bij beide aandacht besteed worden aan Voorschoolse en Vroegschoolse educatie (VVE- programma).

 

De verschillen tussen peuteropvang en kinderopvang zijn

 1. De leeftijd vanaf wanneer uw kind bij ons terecht kan. De peuteropvang is voor kinderen vanaf twee jaar. Bij de kinderopvang kan uw kind al komen vanaf zes weken.
 2. Het aantal opvanguren. Peuters bezoeken een peuteropvang maximaal twee dagdelen van drie uur, dat wil zeggen een ochtend of een middag tussen 09:00 – 12:00 uur of 13:00 – 16:00 uur. Op de kinderopvang is uw kind de gehele dag welkom tussen 07:30 – 18:00 uur.

Meer weten?

Vindt u het nog lastig om te bepalen wat het beste bij u en uw kind past? Wij adviseren u graag! Neem contact met ons op.

Wat is het verschil tussen peuteropvang en kinderopvang?

Inhoudelijk zijn peuteropvang en kinderopvang onder de Wet Kinderopvang zo naar elkaar toegegroeid dat daar geen verschil meer inzit. De peuteropvang en kinderopvang zijn beide een ideale plek voor kinderen om andere kinderen te ontmoeten en zich spelenderwijs te ontwikkelen. Bij beide zijn pedagogisch medewerkers in dienst, die samen met de kinderen plezier maken en de ontwikkeling stimuleren door voor te lezen en samen dansen, zingen en knutselen.Ook zal er bij beide aandacht besteed worden aan Voorschoolse en Vroegschoolse educatie (VVE- programma).

De verschillen tussen peuteropvang en kinderopvang zijn

 1. De leeftijd vanaf wanneer uw kind bij ons terecht kan. De peuteropvang is voor kinderen vanaf twee jaar. Bij de kinderopvang kan uw kind al komen vanaf zes weken.
 2. Het aantal opvanguren. Peuters bezoeken een peuteropvang maximaal twee dagdelen van drie uur, dat wil zeggen een ochtend of een middag tussen 09:00 – 12:00 uur of 13:00 – 16:00 uur. Op de kinderopvang is uw kind de gehele dag welkom vanaf 07:30 – 18:00 uur.

Meer weten?

Wilt u meer informatie om te bepalen welke opvangvorm bij u en uw kind past? Wij adviseren u graag! Neem contact met ons op.

Opvang opzeggen of wijzigingen doorgeven

Hoe kan ik opvang opzeggen?

U kunt opvang schriftelijk via e-mail of post opzeggen, via kinderopvang@lpsnet.nl of ons adres Marslaan 1, 4624 CT Bergen op Zoom. Voor vaste opvang hanteren we een opzegtermijn van 1 maand. Wanneer u flexibele opvang wilt opzeggen, dan geldt er geen opzegtermijn.

Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

Wilt u uw contract wijzigen, dan kunt u contact opnemen met ons via kinderopvang@lpsnet.nl. U krijgt van ons dan zo spoedig mogelijk een bevestiging.

Wat is de opzegtermijn bij het wijzigen van mijn contract?

Wilt u het aantal uren van uw contract wijzigen door het uitbreiden naar meer uren? Dan kunt u dit per direct aanvragen via kinderopvang@lpsnet.nl. Als er plek is op de groep kan uw kind gelijk komen. Wanneer u de opvang wijzigt en het aantal opvanguren daalt ten opzichte van de huidige opvang, dan dient u rekening te houden met één maand opzegtermijn. Dit geldt ook wanneer u opvang op vaste dagen afneemt en deze wilt wijzigen naar volledig flexibele opvang.

Kosten

Wat kost kinderopvang?

Dit is helemaal afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wanneer u (en uw partner) werkt of studeert, dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag die u maandelijks ontvangt van de overheid. Hoe hoog deze tegemoetkoming is, is afhankelijk van uw geschatte jaarinkomen en het uurtarief van de opvang. U kunt geheel vrijblijvend een proefberekening maken van de kinderopvangtoeslag via www.toeslagen.nl. Uiteraard kunt u hiervoor ook onze administratie om hulp vragen. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 0164-256331 of per e-mail kinderopvang@lpsnet.nl

Ik ben alleenstaand. Ontvang ik nu een extra vergoeding?

U ontvangt een extra vergoeding aan kinderopvangtoeslag wanneer u geen toeslagpartner heeft. U kunt geheel vrijblijvend een proefberekening maken van de kinderopvangtoeslag via www.toeslagen.nl. Uiteraard kunt u hiervoor ook onze administratie om hulp vragen. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 0164-256331 of per e-mail kinderopvang@lpsnet.nl

Zijn de kosten van kinderopvang voor mijn tweede kind gelijk?

Er zit geen verschil in de kosten voor de opvang die wij factureren wanneer er twee of meer van uw kinderen naar onze opvang gaan. Maar de kinderopvangtoeslag die u voor het tweede (of derde, etc) kind ontvangt is hoger dan de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind.

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Via de website www.toeslagen.nl en hierbij heeft u nodig uw Digid. Heeft u een toeslagpartner, dan dient ook hij/zij in te loggen met zijn/haar Digid. Op het opvangcontract dat u van ons heeft ontvangen, staan alle gegevens die u nodig heeft om de kinderopvangtoeslag aan te vragen. Indien gewenst kan onze administratie u helpen bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

Hoe verloopt de facturatie van de opvang?
 • Vaste opvang factureren wij vooruit. Dat wil zeggen dat u iedere maand via de e-mail een factuur van ons ontvangt voor de volgende maand. Deze factuur dient uiterlijk de 27e van de maand waarin u de factuur heeft ontvangen te voldoen. Dit kan middels een incasso, maar zelf overmaken is ook mogelijk.
 • Neemt u flexibele dagopvang of buitenschoolse opvang af of heeft u naast uw vaste opvang ook extra opvang afgenomen? Dan wordt deze opvang altijd de maand nadien gefactureerd en de factuur sturen we u voor de eerste helft van de maand waarin gefactureerd is per e-mail toe. De betaling ontvangen we ook uiterlijk de 27e van de maand waarin u de factuur heeft ontvangen. Dit kan middels een incassomachtiging of door het zelf over te maken.
Is flexibele opvang duurder dan vaste opvang?