Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

Aanmelden

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor opvang?

Het aanmelden en de plaatsing van uw kind wordt centraal geregeld door de administratie van ons kantoor. U kunt uw kind aanmelden via ons aanmeldformulier. We hebben voor de drie verschillende opvangvormen een aanmeldformulier:
Aanmeldformulier Dagopvang (0-4 jaar)
Aanmeldformulier Peuteropvang (2-4 jaar)
Aanmeldformulier Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)

Over het algemeen trachten we u binnen 2 werkdagen te berichten of de aangevraagde opvang mogelijk is.

Hoe snel kan mijn kind terecht terecht als ik mijn kind aanmeld?

LPS-KOM streeft ernaar uw kind een passende plaats te bieden op de locatie van uw keuze, op de gewenste ingangsdatum en de door u gewenste dagen. Na ontvangst van het door u ingevulde aanmeldformulier bekijken wij uw wensen binnen de mogelijkheden in onze planning.
Zodra een plaats beschikbaar is, krijgt u een opvangovereenkomst/contract thuisgestuurd. U bevestigt de plaatsing door het contract ondertekend aan ons retour te sturen. Als uw aanmelding is verwerkt, wordt u met uw kind uitgenodigd voor een intakegesprek waar we uitgebreid ingaan over uw wensen voor de opvang en we informatie verzamelen over uw kind zoals de gewoontes van het kind op het gebied van eten, spelen, slapen, knuffelen en of er bijzonderheden zijn op het gebied van gezondheid en verzorging.

Vanaf welk moment kan ik mijn kind aanmelden?

Voor het kinderdagverblijf kunt u uw kind aanmelden vanaf het moment van de zwangerschap.

Voor de peuteropvang kunt u uw kind aanmelden vanaf 12 maanden.

Voor de buitenschoolse opvang kunt u uw kind aanmelden vanaf het derde jaar.

Voor de tussenschoolse opvang als uw kind naar school gaat, kunt u uw kind aanmelden voor de TSO. Voor de TSO werken wij samen met TSOpro, een systeem waarmee we het overblijven online kunnen plannen en administreren. Via TSOpro-website  kunt u zich registreren en zelf uw kind(eren) aan en afmelden voor de TSO op de eigen basisschool.

Klik hier voor deelnemende basisscholen

Kan ik een kijkje nemen op een vestiging voordat ik mijn kind aanmeld?

Uiteraard bent u van harte welkom om een vestiging te bezoeken. U kunt een afspraak maken met de vestigingsmanager en een rondleiding krijgen. De vestigingsmanager kan ook al uw vragen beantwoorden. Kijkt u voor het telefoonnummer van de vestiging op onze locatiepagina.

Praktische zaken

Op welke tijden kan mijn kind op de opvang terecht?
 • Onze kinderopvanglocaties openen hun deuren van 07.30 – 18.00 uur. Het is mogelijk om gebruik te maken van verruimde openingstijden vanaf 06.30 uur en tot 18.30 uur.
 • Voor de buitenschoolse opvang hebben we een voor- en naschoolse opvang. De voorschoolse opvang is van maandag tot en met vrijdag in de schoolweken open van 06.30/07.30 tot 08.45 uur. De naschoolse opvang is op maandag tot en met vrijdag geopend van einde schooltijd tot 18.00/18.30 uur. Op woensdagmiddag is het ook mogelijk om af te nemen tot 13.30 uur of 15.30 uur.
  In de schoolvakanties zijn wij (uitgezonderd op nationale feestdagen) standaard geopend van 07.30 – 18.00 uur. Uiteraard is het ook dan mogelijk om gebruik te maken van de verruimde openingstijden.
 • Op onze peuteropvanglocaties bieden wij peuteropvang op verschillende dagen van 09:00 – 12:00 uur en van 13:00 – 16:00 uur.

Deze tijden kunnen per locatie lichtelijk afwijken. Kijkt u daarom voor de zekerheid op de locatiepagina van de locatie bij u in de buurt  voor actuele tijden

Zijn er vervroegde en/of verlengde openingstijden mogelijk?

Dat is mogelijk op onze kinderopvanglocaties. Onze kinderopvanglocaties  openen hun deuren van 07.30 – 18.00 uur. Het is mogelijk om gebruik te maken van verruimde openingstijden vanaf 06.30 uur en tot 18.30 uur.

Kan ik een opvangdag ruilen?

In principe komt uw kind op vaste dagen naar onze kinderopvang en buitenschoolse opvang. Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat uw kind ziek is en daardoor niet naar de opvang kan komen of dat u incidenteel op andere dan de vaste dagen, opvang nodig heeft voor uw kind. Daarvoor bieden wij de tegoedkaart aan, waarmee u dagen en/of dagdelen kunt ruilen. Meer informatie over onze tegoedkaart, treft u hier.

Wat zijn de haal- en brengtijden van de opvang?

We vinden rust op de groep en gezamenlijke activiteiten ondernemen belangrijk. Daarom hanteren wij vaste haal- en brengtijden. Voor de kinderopvang geldt dat u uw kind voor 08:30 uur kunt brengen en na 17:00 uur kunt ophalen. Voor de buitenschoolse opvang geldt ook dat u uw kind na 17.00 uur kunt ophalen.
Wilt u incidenteel uw kind op een ander tijdstip brengen of halen, dan kunt u dit bespreken met de pedagogisch medewerkers van de groep. Zij zoeken dan samen met u naar een oplossing.

Kan ik bij flexibele opvang bijvoorbeeld ook opvang afnemen van 11.00 tot 15.00 uur, dus zelf mijn uren indelen?

In principe werken we met vaste tijden op de kinderopvang, peuteropvang en BSO. Dit komt de rust op de groep ten goede en zo kunnen we gezamenlijke activiteiten ondernemen.
Voor de peuteropvang gelden vaste tijden, waar niet van afgeweken kan worden. Voor de kinderopvang geldt dat u uw kind kunt brengen voor 08:30 uur en kunt ophalen na 17:00 uur. Bij de BSO kunt u uw kind ook ophalen na 17:00 uur. Wilt u incidenteel uw kind op een ander tijdstip brengen of halen, dan kunt u dit bespreken met de pedagogisch medewerkers van de groep. Zij zoeken dan samen met u naar een oplossing.

Wat moet ik doen als ik een opmerking of een klacht over de kinderopvang heb?

LPS-KOM heeft een interne klachtenprocedure. Het klachtenreglement kunt u hier downloaden.
Heeft u een klacht of een verbetersuggestie, dan kunt u een verbeterformulier invullen. Deze formulieren kunt u krijgen op de groep of hier downloaden.

Is de opvang geopend tijdens de schoolvakanties?

Heeft u tijdens de vakanties ook opvang nodig? Geen probleem, wij zijn 52 weken per jaar geopend! Dit geldt voor zowel voor ons kinderdagverblijf als onze buitenschoolse opvang.

Tijdens de schoolvakanties van de basisschool kan uw schoolgaand kind bij ons terecht van 07.30 uur – 12.45 uur (ochtenddeel) en/of 12.45 uur – 18.00 uur (middagdeel). U kunt per dag/dagdeel opgeven wanneer uw kind komt. Heeft u gekozen voor een 52-wekenpakket of 46-wekenpakket BSO, dan zit er op de vaste dag dat er Naschoolse opvang wordt afgenomen ook in elke schoolvakantie resp. 6 van de 12 schoolvakantieweken een hele dag opvang in de vakantie inbegrepen. De kosten voor deze vakantieopvang worden berekend in het vaste maandbedrag.

In de schoolvakantie hebben we een uitgebreid vakantieprogramma, vooral voor de BSO.  De pedagogisch medewerkers maken er een echt feestje van met de kinderen. Ze gaan bijvoorbeeld naar het strand, doen workshops, dansen, maken muziek, sporten, maken lekkere hapjes, gaan naar voorstellingen en nog veel meer. Daar is het toch vakantie voor?!

De peuteropvang is gesloten in de schoolvakanties.

Hoe kan ik de 6 vakantieweken doorgeven bij een 46 weken contract voor de BSO?

Ongeveer vier weken voorafgaand aan elke schoolvakantie stuurt de vestigingsmanager van de locatie waar uw kind komt een e-mail waarin u wordt verzocht door te geven of uw kind komt in de vakantie en zo ja, op welke dagen.

Wat zijn de algemene sluitingsdagen?

Onze opvang is gesloten op officiële feestdagen. In Nederland zijn officiële feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • 2e Paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag
 • 2e Pinksterdag
 • Eens per 5 jaar op 5 mei
 • 1e en 2e kerstdag
Wat als mijn vaste dag opvang op een sluitingsdag valt?

Dit dagdeel of dag wordt bij de dagopvang en buitenschoolse opvang genoteerd op de tegoedkaart en kan later in het jaar op een ander moment (in overleg met de groep) worden ingehaald.

Wat moet ik mijn kind meegeven naar het dagverblijf?

Wij zorgen voor luiers, voeding en verzorgingsartikelen. Dieetvoeding dient u zelf mee te geven. Verder is het altijd fijn als uw kind een reserve setje ondergoed en kleding bij zich heeft, voor het geval dat. Ook het meegeven van een geliefd knuffeltje van thuis is wenselijk.

Mijn kind is ziek, kan het naar de opvang komen?

Wij vinden dat zieke kinderen thuis het beste af zijn. Wij kunnen niet voldoende aandacht aan een ziek kind geven. Met het oog op eventuele besmetting van de andere kinderen is het wenselijk dat een ziek kind thuis is. Wordt een kind ziek tijdens de opvang dan wordt u gebeld met de vraag of u uw kind op kunt halen.

Hoe geef ik bij flexibele opvang door wanneer mijn kind komt?

Als u gebruik maakt van flexibele opvang is het noodzakelijk om door te geven wanneer we uw kind kunnen verwachten. Dit horen we graag minimaal twee weken van te voren en kunt u aanvragen middels een reserveringsformulier. U kunt middels het formulier uw voorkeur doorgeven aan de pedagogisch medewerkers van de groep waar uw kind zit. Uw aanvraag wordt door de pedagogisch medewerker beoordeeld en aan u wordt teruggekoppeld wanneer opvang op een bepaalde dag/dagdeel (niet) mogelijk is.

Welke opvang past het beste bij mij?

Wat is het verschil tussen horizontale en verticale groepen?

Kinderen zijn vanaf hun geboorte al bezig met hun motorische ontwikkeling, het vormen van een eigen karakter en het leren van anderen. Ieder kind heeft mede daarom ook verschillende behoeftes en baat bij een andere groepsvorm. Voor sommige ouders is de keuze voor verticaal of horizontaal vrij snel gemaakt. Voor u is het wellicht iets lastiger om te bepalen welke groep het beste bij uw kind past. Om u te helpen kiezen, hebben we daarom een aantal verschillen op een rij gezet.

Bij een verticale groepsindeling bestaat de groep uit kinderen van verschillende leeftijden (0-4 jaar).

 • Verticale groepen hebben als voordeel dat jongere en oudere kinderen samen opgroeien. Jongere kinderen leren van de oudere kinderen en de oudere kinderen leren rekening te houden met de jongere kinderen.
 • De taalvaardigheid van jonge kinderen wordt extra gestimuleerd doordat de kinderen taalspelletjes, zoals liedjes, ook boven hun niveau krijgen aangereikt.
 • Er is in een verticale groep geen sprake van verplichte wisseling van groep en leiding als kinderen ongeveer twee jaar worden.
 • Broertjes en zusjes kunnen bij elkaar zijn.
 • Pedagogisch medewerkers leren de kinderen goed kennen, omdat ze de kinderen een langere periode op de groep hebben.

Bij een horizontale groepsindeling bestaat de groep uit kinderen in dezelfde leeftijd en ontwikkelingsfase.

 • Kinderen hebben meer leeftijdsgenootjes om mee te spelen.
 • Pedagogisch medewerkers kunnen specifieker ingaan op de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen van een bepaalde leeftijd en meer leeftijdsgericht activiteiten en materialen aan kunnen bieden.
 • Er is minder kans op fysiek en mentaal overwicht van oudere kinderen
 • Het dagritme wordt aangepast aan de leeftijdscategorie. De babygroep is bijvoorbeeld heel flexibel en past bij het ritme van de individuele baby’s, terwijl bij peuters het dagritme juist redelijk vastligt, zodat kinderen weten wat er komen gaat en ze daardoor grip krijgen op het begrip tijd.

Vindt u het nog steeds lastig om een keuze te maken voor een horizontale of een verticale groep? Wij adviseren u graag! Neem contact met ons op.

Wat is flexibele opvang?

Flexibele opvang is opvang die niet wekelijks op dezelfde dag wordt afgenomen. U bent dus niet gebonden aan vaste opvangdagen per week. Uw kind komt dan de ene week bijvoorbeeld op maandag, de andere week op donderdag, de derde week niet en de week erna op woensdag en vrijdag. Dit is alleen mogelijk voor de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang en niet voor peuteropvang.

Bij het vaste opvangpakket wordt de opvang wekelijks op dezelfde dag of dagdeel afgenomen.

Voorwaarden en afspraken omtrent flexibele opvang

 • Als u gebruik maakt van flexibele opvang is het noodzakelijk om door te geven wanneer we uw kind kunnen verwachten. Dit kan middels het inleveren van het reserveringsformulier waarop u de data en dagdelen heeft genoteerd op de groep minimaal 14 dagen van te voren  waarvoor kinderopvang nodig is.
 • De reguliere tijden blijven gehandhaafd. Onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang zijn geopend van 07.30 – 18.00 uur. Het is mogelijk om gebruik te maken van verruimde openingstijden vanaf 06.30 uur en tot 18.30 uur. Op de formulieren staat duidelijk vermeld welke tijden voor welke dagdelen geldt.
 • Uw aanvraag wordt door de pedagogisch medewerker beoordeeld en aan u wordt teruggekoppeld wanneer opvang op een bepaalde dag/dagdeel (niet) mogelijk is. Wanneer het vanuit pedagogisch oogpunt niet verantwoord is dat een kind ingepland wordt, kan dit door de pedagogisch medewerkers worden aangegeven.
 • Zodra een flexibele opvangdag / dagdeel aan u bevestigd is, is de reservering definitief en is de opvang op de toegekende dag /dagdeel voor uw kind gegarandeerd.

Meer weten?
Vindt u het nog lastig om te bepalen welke opvangvorm het beste bij u en uw kind past? Wij adviseren u graag! Neem contact met ons op.

Waarom kiezen voor peuteropvang?

Voorschoolse- en vroegschoolse educatie, ook wel peuterspeelzaal of peuteropvang genoemd, bereidt peuters voor op de basisschool. Maar welke voordelen biedt peuteropvang voor uw kind? En wat is het verschil met de kinderopvang?

Voordelen peuteropvang

 • Vanaf de leeftijd van twee jaar zullen kinderen langzamerhand ontdekken dat ze ook samen kunnen spelen. Op de peuteropvang krijgen kinderen alle ruimte om het samen spelen te ontdekken.
 • Door kinderen zich op de peuteropvang in een groep bevinden, leren ze hoe ze zich moeten gedragen in een groepssituatie. Thuis krijgen kinderen meestal intensieve aandacht van de ouders, maar op een peuteropvang moet het kind leren dat die niet altijd de exclusieve aandacht van volwassenen kan krijgen. Ze leren omgaan met uitgestelde aandacht, leren dat er ergens anders andere regels kunnen gelden dan thuis en ze leren zich aan te passen aan die regels.
 • Ook de woordenschat krijgt een boost als een kind naar de peuteropvang gaat. Middels verschillende VVE-programma’s en bijbehorende thema’s wordt spelenderwijs met de kinderen gewerkt aan de taalontwikkeling. Samen met onze pedagogisch medewerkers zingen de kinderen liedjes en ze luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar.
 • Op de peuteropvang organiseren onze pedagogisch medewerkers allerlei activiteiten op het gebied van sport, natuur, creativiteit en cultuur. Hierdoor krijgt uw kind
 • Een voordeel waarvan u natuurlijk hoopt dat het niet voor u van toepassing is: het kan zo zijn dat uw kind, zonder dat u of de consultatiebureau-arts het door heeft gehad, een achterstand heeft opgelopen. Dat kan zijn op mondeling-, cognitief-, sociaal-emotioneel- of motorisch gebied. Op de peuteropvang zijn onze pedagogisch medewerkers getraind om op dit soort signalen te letten. Mochten zij dus merken dat uw kind misschien extra hulp zou kunnen gebruiken, dan kan dat meteen ingezet worden.
 • De peuteropvang kan de overgang naar de basisschool versoepelen. Op alle LPS-KOM locaties werken we voor de kinderdagopvang en peuteropvang nauw samen met basisscholen om een doorlopende ontwikkellijn te waarborgen. We laten de peuters wennen een het leven op de basisschool door regelmatig gezamenlijk activiteiten te organiseren en de kinderen samen te laten spelen. Bovendien maken we gebruik van dezelfde kindvolg-systemen, waarin we de ontwikkeling van uw kind bijhouden.

Wat is het verschil met kinderopvang?

Inhoudelijk zijn peuteropvang en kinderopvang onder de Wet Kinderopvang zo naar elkaar toegegroeid dat daar geen verschil meer inzit. De peuteropvang en kinderopvang zijn beide een ideale plek voor kinderen om andere kinderen te ontmoeten en zich spelenderwijs te ontwikkelen. Bij beide zijn pedagogisch medewerkers in dienst, die samen met de kinderen plezier maken en de ontwikkeling stimuleren door voor te lezen en samen dansen, zingen en knutselen.Ook zal er bij beide aandacht besteed worden aan Voorschoolse en Vroegschoolse educatie (VVE- programma).

De verschillen tussen peuteropvang en kinderopvang zijn

 1. De leeftijd vanaf wanneer uw kind bij ons terecht kan. De peuteropvang is voor kinderen vanaf twee jaar. Bij de kinderopvang kan uw kind al komen vanaf zes weken.
 2. Het aantal opvanguren. Peuters bezoeken een peuteropvang maximaal twee dagdelen van drie uur, dat wil zeggen een ochtend of een middag tussen 09:00 – 12:00 uur of 13:00 – 16:00 uur. Op de kinderopvang is uw kind de gehele dag welkom tussen 07:30 – 18:00 uur.

Meer weten?

Vindt u het nog lastig om te bepalen wat het beste bij u en uw kind past? Wij adviseren u graag! Neem contact met ons op.

Wat is het verschil tussen peuteropvang en kinderopvang?

Inhoudelijk zijn peuteropvang en kinderopvang onder de Wet Kinderopvang zo naar elkaar toegegroeid dat daar geen verschil meer inzit. De peuteropvang en kinderopvang zijn beide een ideale plek voor kinderen om andere kinderen te ontmoeten en zich spelenderwijs te ontwikkelen. Bij beide zijn pedagogisch medewerkers in dienst, die samen met de kinderen plezier maken en de ontwikkeling stimuleren door voor te lezen en samen dansen, zingen en knutselen.Ook zal er bij beide aandacht besteed worden aan Voorschoolse en Vroegschoolse educatie (VVE- programma).

De verschillen tussen peuteropvang en kinderopvang zijn

 1. De leeftijd vanaf wanneer uw kind bij ons terecht kan. De peuteropvang is voor kinderen vanaf twee jaar. Bij de kinderopvang kan uw kind al komen vanaf zes weken.
 2. Het aantal opvanguren. Peuters bezoeken een peuteropvang maximaal twee dagdelen van drie uur, dat wil zeggen een ochtend of een middag tussen 09:00 – 12:00 uur of 13:00 – 16:00 uur. Op de kinderopvang is uw kind de gehele dag welkom vanaf 07:30 – 18:00 uur.

Meer weten?

Wilt u meer informatie om te bepalen welke opvangvorm bij u en uw kind past? Wij adviseren u graag! Neem contact met ons op.

Opvang opzeggen of wijzigingen doorgeven

Hoe kan ik opvang opzeggen?

U kunt opvang opzeggen middels ons opzeggingsformulier. Voor vaste opvang hanteren we een opzegtermijn van 1 maand. Wanneer u flexibele opvang wilt opzeggen, dan geldt er geen opzegtermijn.

Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

Wilt u uw contract wijzigen, dan kunt u contact opnemen met ons via kinderopvang@lpsnet.nl. U krijgt van ons dan zo spoedig mogelijk een bevestiging.

Wat is de opzegtermijn bij het wijzigen van mijn contract?

Wilt u het aantal uren van uw contract wijzigen door het uitbreiden naar meer uren? Dan kunt u dit per direct aanvragen via kinderopvang@lpsnet.nl. Als er plek is op de groep kan uw kind gelijk komen. Wanneer u de opvang wijzigt en het aantal opvanguren daalt ten opzichte van de huidige opvang, dan dient u rekening te houden met één maand opzegtermijn. Dit geldt ook wanneer u opvang op vaste dagen afneemt en deze wilt wijzigen naar volledig flexibele opvang.

Kosten

Wat kost kinderopvang?

Dit is helemaal afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wanneer u (en uw partner) werkt of studeert, dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag die u maandelijks ontvangt van de overheid. Hoe hoog deze tegemoetkoming is, is afhankelijk van uw geschatte jaarinkomen en het uurtarief van de opvang.

Via onze rekentool op onze website kunt u bij het aangeven van de gewenste opvang voor uw kind(eren) en uw geschatte verzamelinkomen heel gemakkelijk zien wat uw eigen bijdrage is bij de door u gekozen opvang. Heeft u hierbij hulp nodig of heeft u nog vragen, dan staan onze medewerksters van klantcontact u graag te woord. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 0164-256331 of per e-mail kinderopvang@lpsnet.nl.

Ik ben alleenstaand. Ontvang ik nu een extra vergoeding?

U ontvangt geen extra vergoeding aan kinderopvangtoeslag wanneer u geen toeslagpartner heeft. Omdat uw inkomen door uw alleenstaande situatie lager is, zal de kinderopvangtoeslag waar u recht op heeft hoger liggen dan met toeslagpartner. U kunt geheel vrijblijvend een netto-kostenberekening maken via onze handige rekentool. Uiteraard kunt u hiervoor ook onze administratie om hulp vragen. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 0164-256331 of per e-mail kinderopvang@lpsnet.nl.

Zijn de kosten van kinderopvang voor mijn tweede kind gelijk?

Er zit geen verschil in de kosten voor de opvang die wij factureren wanneer er twee of meer van uw kinderen naar onze opvang gaan. Maar de kinderopvangtoeslag die u voor het tweede (of derde, etc) kind ontvangt is hoger dan de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind.

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Via de website www.toeslagen.nl en hierbij heeft u nodig uw Digid. Heeft u een toeslagpartner, dan dient ook hij/zij in te loggen met zijn/haar Digid. Op het opvangcontract dat u van ons heeft ontvangen, staan alle gegevens die u nodig heeft om de kinderopvangtoeslag aan te vragen. Indien gewenst kan onze administratie u helpen bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

Hoe verloopt de facturatie van de opvang?
 • Vaste opvang factureren wij vooruit. Dat wil zeggen dat u iedere maand via de e-mail een factuur van ons ontvangt voor de volgende maand. Deze factuur dient u uiterlijk de 27e van de maand waarin u de factuur heeft ontvangen te voldoen. Dit kan middels een incasso, maar zelf overmaken is ook mogelijk.
 • Neemt u flexibele dagopvang of buitenschoolse opvang af of heeft u naast uw vaste opvang ook extra opvang afgenomen? Dan wordt deze opvang altijd de maand nadien gefactureerd en de factuur sturen we u voor de eerste helft van de maand waarin gefactureerd is per e-mail toe. De betaling ontvangen we ook uiterlijk de 27e van de maand waarin u de factuur heeft ontvangen. Dit kan middels een incassomachtiging of door het zelf over te maken.
Is flexibele opvang duurder dan vaste opvang?

Het uurtarief voor flexibele dagopvang of buitenschoolse opvang ligt hoger dan het uurtarief voor opvang op vaste dagen of dagdelen in de week.

Mocht het voor u mogelijk zijn om minimaal 1 vast dagdeel per week af te nemen, dan kunt u tegen hetzelfde uurtarief als het pakket waar u de vaste opvang voor afneemt, extra dagdelen naar wens afnemen. Voor die extra af te nemen dagdelen dient u wel van tevoren een reserveringsformulier te hebben ingeleverd op de locatie of groep die vervolgens beoordeeld wordt op beschikbaarheid door de pedagogische medewerkster van die groep of locatie.

Beleid opvang

Wat is een pedagogisch beleid en welk beleid hanteert LPS-KOM?

Een pedagogisch beleidsplan is een plan voor lange termijn en beschrijft in grote lijnen wat we doen met de kinderen, hoe we dat doen en waarom we dat zo doen. Hierin staat de visie, doelstellingen, uitgangspunten en de rode draad van pedagogisch handelen ten aanzien van diverse onderwerpen. Het geeft weer wat je als ouder van ons kunt verwachten en waar je op kunt rekenen.

Pedagogisch beleid bij LPS-KOM
Om ervoor te zorgen dat uw kind zich prettig voelt bij LPS-KOM, hanteren wij in ons pedagogisch beleid de volgende uitgangspunten:

 • Een veilige omgeving, waar uw kind zich thuisvoelt
 • Ruimte voor creativiteit, sport, natuur, cultuur en talent
 • Zicht op de gehele ontwikkeling
 • Met plezier leren van en samen spelen met leeftijdgenootjes
 • Belonen en corrigeren op de juiste momenten

 Hoe wij hiervoor zorgen, kunt u vinden in onze meest recente pedagogische beleidsplannen:

 • Pedagogisch beleidsplan dagopvang (0-4 jaar)
 • Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
Hoe verloopt de wenprocedure?

Uiterlijk een maand voordat uw kind gaat starten op onze kinderopvang neemt één van de pedagogisch medewerkers contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en wenafspraken te maken. Tevens wordt er een datum en een tijdstip afgesproken waarop uw kind komt oefenen. Tijdens de eerste keer oefenen komt u samen met uw kind naar het kinderdagverblijf. U heeft dan de kans uitgebreider kennis te maken met de pedagogisch medewerkers van de groep en een indruk te krijgen van hoe het er op de groep aan toe gaat. Daarna draait uw kind zoveel mogelijk het gewone programma mee, maar de eerste weken wordt natuurlijk extra aandacht aan uw kind besteed.

Hoe werkt de tegoedkaart?

In principe komt uw kind op vaste dagen naar onze kinderopvang en buitenschoolse opvang. Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat uw kind ziek is en daardoor niet naar de opvang kan komen of dat u incidenteel op andere dan de vaste dagen, opvang nodig heeft voor uw kind. Daarvoor bieden wij de tegoedkaart aan, waarmee u dagen en/of dagdelen kunt ruilen. Zo betaalt u nooit te veel!

Wat is de tegoedkaart?

Met de tegoedkaart kunt u een dag waarop uw kind geen gebruik maakt van de opvang ruilen of inhalen op een andere opvangdag. Wanneer het afmelden van een vast dagdeel opvang vooraf* aan ons wordt gemeld, dan wordt dit dagdeel/dagdelen genoteerd op de tegoedkaart van uw kind . Vóór 31 december van het lopende jaar (of voor het bereiken van de 4-jarige respectievelijk 13-jarige leeftijd) kan er een verzoek worden gedaan om het niet genoten dagdeel op een ander moment in te halen.

*Vooraf: bij dagopvang, Naschoolse opvang en vakantieopvang BSO uiterlijk 8:00 uur op de dag dat er opvang zou worden afgenomen; bij Voorschoolse opvang uiterlijk 18:00 uur de dag ervoor.

Goed om te weten:

 • U kunt per week maximaal één keer ruilen van dag of dagdeel;
 • Per jaar kunt u maximaal 10 keer ruilen;
 • Ruilen van een opvang dag, om wat voor reden dan ook, kan binnen een periode van één maand voorafgaande aan de gewenste ruildag tot aan de start van de gewenste ruildag. Bijvoorbeeld: 1 oktober is de opvangdag van 09:00 – 17:00 uur. Ruilen kan dan voor de naschoolse opvang en vakantieopvang BSO van 1 september tot en met 1 oktober 8:00 uur. Voor de voorschoolse opvang geldt dat het uiterlijk één dag van te voren voor 18:00 uur doorgegeven moet worden. Dan zou dus gelden dat wanneer 1 oktober de opvangdag is, er geruild kan worden van 1 september tot 30 september 18:00 uur;
 • Ruilen kan alleen als de normale bezetting op de groep het toelaat. We kunnen geen extra pedagogisch medewerkers inzetten;
 • Kan uw kind niet op de eigen groep terecht op de gewenste ruildag en u toch extra opvang wilt, mag LPS-KOM alleen opvang op een andere groep organiseren als u daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven;
 • Het ruilen kan worden aangevraagd via de pedagogisch medewerker op de locatie waar uw kind komt. De pedagogisch medewerker noteert de gemiste opvangdagen en inhaalmomenten op de tegoedkaart van uw kind.
 • Ruilen is kindgebonden. Dat betekent dat de gemiste dagen niet ingehaald mogen worden door familieleden of bekenden, omdat de tegoedkaart kindgebonden is.
 • Ruilen is gebonden aan de opvangsoort. Zo kunt u voorschoolse opvang alleen ruilen met voorschoolse opvang en naschoolse opvang alleen met naschoolse opvang en vakantieopvang met andere vakantiedag.
 • Wanneer uw kind gedurende het jaar van opvangvorm wisselt (doorstromen kinderdagverblijf naar buitenschoolse opvang, vaste opvang wordt flexibele opvang) of de opvang wordt opgezegd, komen de opgebouwde inhaaldagen/dagdelen te vervallen.
 • Tijdens officiële feestdagen zijn wij gesloten. Als de opvang vervalt vanwege de feestdagen, wordt deze dag bijgeschreven op uw tegoedkaart. De feestdagen zijn: Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwsjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag (eens in de vijf jaar).

Heeft u nog vragen over de tegoedkaart die nu nog niet beantwoord zijn? Wij helpen u graag! Neem contact met ons op.

Op welke manier wordt de ontwikkeling van mijn kind(eren) in de gaten gehouden?

Als uw kind nieuw bij ons op de opvang komt, wordt er drie maanden na plaatsing een ‘meting van welbevinden’ afgenomen. Deze observatie geeft inzicht hoe het kind zich voelt in de groep. Deze meting wordt geanalyseerd door de pedagoog en teruggekoppeld naar de pedagogisch medewerkers. Na de meting vindt er een oudergesprek plaats waarin de gewenning en ontwikkeling van het kind wordt besproken.

Daarnaast wordt voor baby’s tot 1 jaar een overdracht boekje ingevuld door zowel u als pedagogisch medewerker zodat goed ingespeeld kan worden op bijzonderheden kind.

Eén keer per jaar wordt er voor alle kinderen een individueel observatieformulier ingevuld. Deze observaties worden per groep met alle pedagogische medewerkers en de pedagoog in een kindbespreking besproken. Deze observaties worden ook gebruikt voor de oudergesprekken die twee keer per jaar gehouden worden. Als uit deze observaties blijkt dat er extra begeleiding/zorg voor kind wordt er een ‘Plan van aanpak’ opgesteld. Deze wordt bewaakt door de pedagoog.

Wat is een VVE programma en welke programma’s heeft LPS-KOM?

Voorschoolse- en vroegschoolse educatie, ook wel peuterspeelzaal of peuteropvang genoemd, bereidt peuters voor op de basisschool. Binnen LPS-KOM kennen we vier VVE programma’s:

 • Piramide
 • Puk & Ko
 • Startblokken
 • Sporen

Dit zijn programma’s die speciaal zijn gemaakt om jonge kinderen op een speelse manier te stimuleren in hun ontwikkeling. Alle vier de programma’s richten zich op dezelfde ontwikkelingsgebieden van het kind, maar ieder programma geeft hier zijn eigen draai aan.

De programma’s richten zich op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk. Kinderen zijn bezig met tekenen en zingen, zij doen spelletjes, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar.

De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht in de VVE:

 • Taalontwikkeling: hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de woordenschat.
 • Beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
 • Motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Wat houdt het VVE programma Piramide in?

Het Piramide VVE-programma is door Cito ontwikkeld voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Piramide stimuleert kinderen in hun ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren. Kinderen die extra steun nodig hebben, krijgen speciale aandacht in de vorm van tutoring, taalstimulering en spel. Ouders worden betrokken bij het programma door onder andere thuis met hun kind activiteiten te doen die aansluiten bij wat het kind in de speelzaal of op school heeft gedaan. Binnen Piramide wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van uw peuter, zoals ‘Mensen’, ‘Eten en drinken’, ‘Wonen’, ‘Verkeer’, ‘Seizoenen’ en ‘Kunst’. Het vrij spel staat bij Piramide centraal. Uw kind kiest zelf waarmee het aan de slag gaat: de bouwhoek, huishoek, ontdekhoek, leeshoek of misschien toch de kunsthoek. Door een combinatie van vrij spel en gezamenlijke activiteiten binnen de thema’s wordt gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, taal en rekenen. Daarnaast is er aandacht voor muziek, dans en beeldende activiteiten, passend bij het thema.

Wat houdt het VVE programma Puk en Ko in?

Puk & Ko is is een educatief voor- en vroegschools (VVE) totaalprogramma voor 0 tot 6 jaar. Het wordt uitgevoerd op kinderdagverblijven en scholen. Pop Puk en Pop Ko staan centraal bij dit programma. Zij maken allerlei avonturen mee binnen tien thema’s die zijn ontwikkeld voor het programma. De thema’s sluiten aan op de belevingswereld van de peuters. Bijvoorbeeld ‘Regen’, ‘Dit ben ik’, ‘Knuffels’, ‘Hoera een baby!’, en ‘Eet smakelijk’. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Op deze manier wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van taalvaardigheden, spreken en luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat, aangesloten op het niveau van uw kind. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels.

Wat houdt het VVE programma Startblokken in?

Startblokken van Basisontwikkeling is een VVE programma om de ontwikkeling van baby’s, peuters en jonge kleuters van 0 tot 7 jaar optimaal te stimuleren. Binnen Startblokken wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, zodat de kinderen geboeid en geconcentreerd bezig zijn met het onderwerp. Voorbeelden van thema’s zijn naar de dokter gaan, boodschappen doen en op vakantie gaan. Passend bij het thema richten we een speelhoek in, lezen we boekjes voor en maken we knutselwerken. Kinderen werken met verschillende activiteiten en materialen aan hetzelfde thema zodat alle kinderen vanuit een eigen interesse aansluiting kunnen vinden.

Taalontwikkeling staat bij Startblokken. Daarnaast is er aandacht voor beginnend rekenen en sociaal communicatieve vaardigheden. Zo ontwikkelt uw peuter allerlei vaardigheden, die de overgang naar de basisschool op vierjarige leeftijd gemakkelijker maken.

Wat houdt het VVE programma Sporen in?

Sporen is een programma voor voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) voor peuters. Sporen is een VVE programma ontwikkeld door Reggio Emilia voor kinderen van 0-7 jaar (tot groep 3 van de basisschool).

De naam Sporen verwijst naar het basisprincipe van het programma: het zichtbaar maken van het leren van de kinderen met zelfgemaakte ‘pedagogische documentaties’. Deze documentaties of sporen vormen de basis voor verbredend en verdiepend leren.  Binnen dit programma wordt de ontwikkeling van het kind in de groep, individueel en in het atelier vooral gestimuleerd wordt door met veel creatief materiaal, muziek en dans te werken. Uw kind wordt bij ons aangemoedigd om in eigen kring maar ook daar buiten creatief te denken, te leren en te handelen.

Hoe wordt rekening gehouden met het eigen ritme van mijn kind?

Als kinderen bij ons starten hebben we een informatiegesprek met de ouders. In het gesprek proberen we zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de gewoontes van uw kind op het gebied van eten, spelen, slapen, knuffelen en of er bijzonderheden zijn op het gebied van gezondheid en verzorging. Hier zullen de pedagogisch medewerkers zich zo veel mogelijk aan houden als uw kind bij ons op de opvang verblijft.

Wat is een kind/leidster ratio en hoe werkt dat bij LPS-KOM?

Het kind/leidster ratio is de verhouding tussen het aantal pedagogisch medewerkers en het aantal aanwezige kinderen in de opvang. De kind-leidster verhouding is afhankelijk van de gemiddelde leeftijd van de kinderen op een groep en wordt naar boven afgerond.

 • Kinderen van 0-1 jaar 1 pedagogische medewerker per 3 kinderen
 • Kinderen van 0-2 jaar 1 pedagogische medewerker per 4 kinderen
 • Kinderen van 1-3 jaar 1 pedagogische medewerker per 6 kinderen
 • Kinderen van 2-4 jaar 1 pedagogische medewerker per 8 kinderen
 • Kinderen van 3-4 jaar 1 pedagogische medewerker per 8 kinderen
Hoe word ik als ouder betrokken bij de opvang van mijn kind?

LPS-KOM neemt de mening van ouders zeer serieus en is altijd op zoek naar ouders die actief mee willen denken in de oudercommissie.  Heeft u interesse? Laat het weten aan de vestigingsmanager van uw locatie.

Hoe worden pedagogisch medewerkers opgeleid?

Een goede beroepsopleiding alleen is niet meer voldoende op je werk op kwalitatief niveau uit te voeren. LPS-KOM wil haar medewerkers uitdagen stil te staan bij hun kunde, hun keuzes voor werk en hun vitaliteit om hiermee zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk, persoonlijke doelen en eigen ontwikkeling en loopbaan. De medewerker zal zich voortdurend moeten blijven afvragen of zijn kennis en kunde nog wel ‘up to date’ is. Via bijscholing is kennis bij te spijkeren, maar zeker zo belangrijk is goede begeleiding en training op de werkplek.