Over ons

Het ontstaan van KOM

Meer dan 20 jaar geleden zijn we klein begonnen met een buitenschoolse opvang op 2 locaties: de Bergse Plaat en het Thaliaplein in het centrum van Bergen op Zoom.

  • 2014: We groeiden in dat jaar met vestigingen in het centrum bij basisschool Sancta Maria, Oud Borgvliet en Noordgeest bij. LPS nam de vestiging Kids & Co in Oud Vossemeer onder haar vleugels
  • 2015: Kinderopvang Op Maat is samengegaan met LPS en werden wij LPS-KOM
  • 2016: een BSO-vestiging werd geopend in Tuinwijk in basisschool Marco Polo
  • 2017: een BSO-vestiging in Meilust in basisschool Borghoek. Tevens kwam in 2017 Breek4U, een organisatie voor tussenschoolse opvang bij LPS
  • 2018: 19 locaties van de stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom en Steenbergen versterkten LPS-KOM. En een BSO-vestiging in Warande in basisschool Het Kompas.

Tezamen maken we deel uit van LPS-Kinderopvangkoepel.

Medewerkers

Ruim 130 goed opgeleide, ervaren en gemotiveerde pedagogisch medewerkers zijn het hart van onze organisatie. Samen met de kinderen maken zij elke dag tot iets bijzonders.  We investeren daarom veel in training, opleiding en scholing van pedagogisch medewerkers.

Samen met LPS-onderwijs bieden wij kinderen een veilige en vertrouwde omgeving met ruimte voor ontwikkeling en goed voorbereid op de toekomst.