Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid LPS-KOM

Ieder kind is uniek, heeft een eigen karakter en eigen mogelijkheden. Op onze locaties creëren onze pedagogisch medewerkers een veilige, vertrouwde en inspirerende plek, waar uw kind zich in eigen tempo kan ontwikkelen en leeftijdsgenootjes kan ontmoeten. Dit doen wij binnen de kaders van ons pedagogisch beleid.

Pedagogisch klimaat

Om ervoor te zorgen dat uw kind zich prettig voelt bij ons, is een goed pedagogisch klimaat nodig. Dat bestaat uit de volgende uitgangspunten:

  • Een veilige omgeving, waar uw kind zich thuisvoelt
  • Ruimte voor creativiteit, sport, natuur, cultuur en talent
  • Zicht op de gehele ontwikkeling
  • Met plezier leren van en samen spelen met leeftijdgenootjes

Pedagogisch beleid

Hoe wij hiervoor zorgen, staat in ons pedagogisch beleid beschreven. Hieronder vindt u de meest recente pedagogische beleidsplannen:

Welke informatie vindt u in het pedagogisch beleid?

In het pedagogisch beleid ziet u in één document wat LPS-KOM belangrijk vindt bij de opvang van uw kind. Zoals:

  • Hoe stellen we uw kind op zijn of haar gemak in de groep met leeftijdsgenootjes?
  • Hoe houden we rekening met het ritme van thuis?
  • Hoe wordt uw kind spelenderwijs gestimuleerd in zijn of haar ontwikkeling?
  • Hoe zorgen we ervoor dat we zicht hebben op de ontwikkeling van uw kind?
  • Hoe leren we de kinderen vriendjes te maken?
  • Hoe leren we de kinderen normen en waarden?