Reglementen

Reglementen

Met ouders maken we graag heldere afspraken. Die leggen we in voorwaarden en reglementen vast. Dat is wel zo duidelijk. De voorwaarden en reglementen die we hanteren staan omschreven in de volgende documenten:

Algemene Voorwaarden Kinderopvang
Klachtenreglement
Privacy Statement
Ruilbeleid