Tarieven

Tarieven

Kinderdagopvang
BSO
TSO
Peuteropvang

Tarieven per maand voor 1 dagdeel dagopvang:

Per 1 januari 2018      
Dagdeel KDV Uren Bruto* Bruto*
(7u30-12u45 /12u45-18u) per maand uurprijs maandprijs
52-wekenpakket 22,75 € 7,45 € 169,49
46-wekenpakket 20,13 € 7,93 € 159,63
40-wekenpakket 17,5 € 8,14 € 142,45

Voor de kinderdagopvang geldt het volgende:

 • Af te nemen per dagdeel ochtend 7:30 tot 12:45 uur en/of middag 12:45 tot 18 uur.
 • Vervroegde opvang mogelijk vanaf 6:30 of 7:00 uur.
 • Verlengde opvang mogelijk tot 18:30 uur.
 • Afname vaste dagdelen ook mogelijk met een twee-wekelijks ritme (opvang in de even of oneven weken).
 • Extra afgenomen dagdelen worden achteraf gefactureerd tegen hetzelfde uurtarief als het pakket dat is afgenomen.
52-wekenpakket 46-wekenpakket 40-wekenpakket Flexibel
Opvang ochtend en/ of middag gedurende 52 weken per jaar Opvang ochtend en/ of middag gedurende 46 weken per jaar Opvang ochtend en/ of middag gedurende de 40 schoolweken Opvang per ochtend en/of middag naar wens
Opvang wordt gefactureerd in de voorafgaande maand Opvang wordt gefactureerd in de voorafgaande maand Opvang wordt gefactureerd in de voorafgaande maand Opvang wordt gefactureerd in de daaropvolgende maand
Tijdig afgemelde opvang wordt tot maximaal 10 momenten genoteerd op de tegoedkaart en kan tot 31/12 van het lopende jaar worden ingehaald Tijdig afgemelde opvang wordt tot maximaal 10 momenten genoteerd op de tegoedkaart en kan tot 31/12 van het lopende jaar worden ingehaald Tijdig afgemelde opvang wordt tot maximaal 10 momenten genoteerd op de tegoedkaart en kan tot 31/12 van het lopende jaar worden ingehaald Indien gereserveerd dagdeel niet 2 werkdagen voor datum wordt geannuleerd, dan wordt dit dagdeel in rekening gebracht. Er is geen tegoedkaart
Kosten voor opvang in de 52 weken worden over 12 gelijke maanden verdeeld Kosten voor opvang in de 46 weken worden over 12 gelijke maanden verdeeld Kosten voor opvang in de 40 weken worden over 12 gelijke maanden verdeeld Kosten voor opvang wordt achteraf per dagdeel gefactureerd
Netto uurtarief* 2018 bij gezamenlijk inkomen van:
– € 30.000: € 0,72
– € 50.000: € 1,70
– € 70.000: € 2,89
Bruto uurtarief 2018:
€ 7,45
Netto uurtarief* 2018 bij gezamenlijk inkomen van:
– € 30.000: € 1,28
– € 50.000: € 2,23
– € 70.000: € 3,57
Bruto uurtarief 2018:
€ 7,93
Netto uurtarief* 2018 bij gezamenlijk inkomen van:
– € 30.000: € 1,45
– € 50.000: € 2,39
– € 70.000: € 3,60
Bruto uurtarief 2018:
€ 8,14
Netto uurtarief* 2018 bij gezamenlijk inkomen van:
– € 30.000: € 1,71
– € 50.000: € 2,71
– € 70.000: € 3,90
Bruto uurtarief 2018:
€ 8,42

*gebaseerd op opvang voor 1 kind; bij 2 kinderen of meer in de opvang wordt het netto uurtarief lager.

Tarieven buitenschoolse opvang 2018 Bergen op Zoom    
  uren bruto  bruto 
per maand uurprijs maandprijs
1 dagdeel VSO 7.30-8.45 uur i.c.m.:      
52-wekenpakket NSO 4,16 € 7,19 € 29,91
46-wekenpakket NSO 4,16 € 7,50 € 31,20
40-wekenpakket NSO of alleen VSO 4,16 € 7,88 € 32,78
1 dagdeel NSO 15.15-18.00 uur      
52-wekenpakket 19,66 € 7,19 € 141,36
46-wekenpakket 14,42 € 7,50 € 108,15
40-wekenpakket 9,16 € 7,88 € 72,18
1 dagdeel NSO woe/vrij 12.00-18.00 uur      
52-wekenpakket 30,5 € 7,19 € 219,30
46-wekenpakket 25,25 € 7,50 € 189,38
40-wekenpakket 20 € 7,88 € 157,60
1 dagdeel NSO woe/vrij 12.00-15.30 uur      
52-wekenpakket 22,16 € 7,19 € 159,33
46-wekenpakket 16,92 € 7,50 € 126,90
40-wekenpakket 11,67 € 7,88 € 91,96
1 dagdeel TSO woe/vrij 12.00-13.30 uur i.c.m.:      
52-wekenpakket NSO 5 € 7,19 € 35,95
46-wekenpakket NSO 5 € 7,50 € 37,50
40-wekenpakket NSO of alleen VSO 5 € 7,88 € 39,40
uurprijs flexibele opvang   € 8,42  

Voor de buitenschoolse opvang geldt:

 • Af te nemen per dagdeel:
  • VSO ma t/m vrij 7:30 tot 8:45 uur (excl. vakantieopvang)
  • NSO ma/di/do/vrij 15:15 tot 18:00 uur (incl. of excl. vakantieopvang)
  • NSO extra kort woe/vrij 12:00 tot 13:30 uur (excl. vakantieopvang)
  • NSO kort woe/vrij 12:00 tot 15:30 uur (incl. of excl. vakantieopvang)
  • NSO lang woe/vrij 12:00 tot 18:00 uur (incl. of excl. vakantieopvang)
  • Vakantieopvang per ochtend (7:30 tot 12:45 uur) en/of middag (12:45 tot 18:00 uur)
 • Vervroegde opvang mogelijk vanaf 6:30 of 7:00 uur.
 • Verlengde opvang mogelijk tot 18:30 uur.
 • Afname vaste dagdelen ook mogelijk met een twee-wekelijks ritme (opvang in de even of oneven weken)
 • Extra afgenomen dagdelen worden achteraf gefactureerd tegen hetzelfde uurtarief als het pakket dat is afgenomen.
52-wekenpakket 46-wekenpakket 40-wekenpakket Flexibel
Bij elke dag in de week dat er vaste NSO wordt afgenomen, zit per schoolvakantieweek 1 hele dag vakantieopvang inbegrepen (behalve bij NSO extra kort woe/vrij) Bij elke dag in de week dat er vaste NSO wordt afgenomen, mag het kind gedurende 6 van de 12 schoolvakantieweken 1 hele dag naar de vakantieopvang (behalve bij NSO extra kort woe/vrij) Opvang is alleen gedurende de 40 schoolweken Opvang per dagdeel naar wens
Opvang wordt gefactureerd in de voorafgaande maand Opvang wordt gefactureerd in de voorafgaande maand Opvang wordt gefactureerd in de voorafgaande maand Opvang wordt gefactureerd in de daaropvolgende maand
Tijdig afgemelde opvang wordt tot maximaal 10 momenten genoteerd op de tegoedkaart en kan tot 31/12 van het lopende jaar worden ingehaald Tijdig afgemelde opvang wordt tot maximaal 10 momenten genoteerd op de tegoedkaart en kan tot 31/12 van het lopende jaar worden ingehaald Tijdig afgemelde opvang wordt tot maximaal 10 momenten genoteerd op de tegoedkaart en kan tot 31/12 van het lopende jaar worden ingehaald Indien gereserveerd dagdeel niet 2 werkdagen voor datum wordt geannuleerd, dan wordt dit dagdeel in rekening gebracht. Er is geen tegoedkaart
Kosten voor opvang in de 52 weken worden over 12 gelijke maanden verdeeld Kosten voor opvang in de 46 weken worden over 12 gelijke maanden verdeeld Kosten voor opvang in de 40 weken worden over 12 gelijke maanden verdeeld Kosten voor opvang worden achteraf per dagdeel gefactureerd
Netto uurtarief* 2018 bij gezamenlijk inkomen van:
– € 30.000: € 0,93
– € 50.000: € 1,83
– € 70.000: € 2,93
Bruto uurtarief 2018:
€ 7,19
Netto uurtarief* 2018 bij gezamenlijk inkomen van:
– € 30.000: € 1,23
– € 50.000: € 2,14
– € 70.000: € 3,26
Bruto uurtarief 2018:
€ 7,50
Netto uurtarief* 2018 bij gezamenlijk inkomen van:
– € 30.000: € 1,64
– € 50.000: € 2,54
– € 70.000: € 3,64 Bruto uurtarief 2018:
€ 7,88
Netto uurtarief* 2018 bij gezamenlijk inkomen van:
– € 30.000: € 2,17
– € 50.000: € 3,07
– € 70.000: € 4,17 Bruto uurtarief 2018:
€ 8,42

*gebaseerd op opvang voor 1 kind; bij 2 kinderen of meer in de opvang wordt het netto uurtarief lager

NB: Voor de buitenschoolse opvang geldt dat het tarief van het gekozen pakket Naschoolse opvang (NSO) leidend is voor het uurtarief. Neemt men tenminste 1 dagdeel NSO52 of NSO46 af, dan geldt voor de overige afgenomen opvang (VSO of NSO extra kort woe/vrij) ook het uurtarief van NSO52 of NSO46.

Onder constructie. Voor informatie kunt u contact opnemen met Breek4U telefoonnummer: 0167-784080

 

Voor de peuteropvang geldt:

 • Afname minimaal 2 dagdelen van vaste blokken van 3 uur.
 • Openingstijden tussen 8.15 – 12.00 uur en 12.00 – 15.45 uur (kan per locatie iets verschillen).
 • In de weken dat de basisscholen vakantie hebben, wordt geen peuteropvang geboden.
 • Kosten voor opvang in de 40 weken worden over 12 gelijke maanden verdeeld.
 • Bijna geen verschil in de netto kosten voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag en ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.
Facturatie onder Wet Kinderopvang, eerste 2 dagdelen Inkomensafhankelijke ouderbijdrage, eerste 2 dagdelen Kwijtschelding peuteropvang- kosten, Eerste 2 dagdelen VVE indicatie, 3e en 4e dagdeel Extra dagdeel zonder VVE indicatie
Recht op kinderopvangtoe slag:
– beide ouders werken in loondienst of als zelfstandige. Of zijn aan het studeren, re- integreren of inburgeren
– alleenstaande werkende ouder
Geen recht op kinderopvangtoeslag:
– Één van beide ouders werk in loondienst of als zelfstandige. Of is aan het studeren, re- integreren of inburgeren.
– niet werkende ouders
– niet werkende alleenstaande ouder
Ouders komen in aanmerking voor kwijtschelding van de kosten voor de peuteropvang indien het gezamenlijk gezinsinkomen lager is dan bruto € 18.850 (in 2018) Kinderen die een VVE indicatie hebben ontvangen van het consultatie bureau, kunnen zonder extra kosten een 3e en 4e dagdeel gebruik maken van de peuteropvang Indien de groep daartoe mogelijkheden biedt, kan een 3e dagdeel worden afgenomen. Indien er recht is op kinderopvangtoesl ag, wordt dat ook verstrekt over dit dagdeel.
Opvang wordt gefactureerd in de voorafgaande maand Opvang wordt gefactureerd in de voorafgaande maand     Opvang wordt gefactureerd in de voorafgaande maand
Netto maandtarief* 2018 bij gezamenlijk inkomen van:
– € 30.000: € 15
– € 50.000: € 35
– € 70.000: € 58 *gebaseerd op opvang voor 1 kind; bij 2 kinderen of meer in de opvang wordt het netto maandtarief lager
Netto maandtarief* 2018 bij gezamenlijk inkomen van:
– € 30.000: € 14,40
– € 50.000: € 34,00
– € 70.000: € 57,60 *gebaseerd op opvang voor 1 kind; bij 2 kinderen of meer in de opvang wordt het netto maandtarief lager
Bruto/Netto maandtarief 2018 € 0,00 Bruto/Netto Maandtarief 2018:
€ 0,00
Netto maandtarief* 2018 bij gezamenlijk inkomen van voor het 3e dagdeel indien recht op kinderopvangtoeslag:
– € 30.000: € 17,00
– € 50.000: € 27,00
– € 70.000: € 39,00 *gebaseerd op opvang voor 1 kind; bij 2 kinderen of meer in de opvang wordt het netto uurtarief lager
Bruto maandtarief 2018: € 149 Bruto maandtarief 2018:
€ 149
    Bruto maandtarief 2018: € 84